Opleidingen details RIVM/Centrum voor Infectieziektebestrijding

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

30e Transmissiedag Infectieziekten, Infectieziektebestrijding over de grenzen heen (ID nummer: 389616)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing Medische Microbiologie624-3-2020 t/m 23-3-2021

Het thema van de 30ste Transmissiedag Infectieziektebestrijding over de grenzen heen. Het thema ‘grenzen’ komt verschillende manieren aan bod, zoals in uitbraken binnen en buiten onze landsgrenzen, de relatie met Caribisch Nederland, mensen op de vlucht die tuberculose als importinfectie meenemen, de tropenartsen met lassakoorts, de nodige samenwerking tussen verschillende disciplines, nationale en internationale public health verantwoordelijkheden, BRMO/MRSA binnen en buiten het ziekenhuis enz. Er zijn op deze dag meer dan 300 GGD artsen voor maatschappij en gezondheid (gespecialiseerd in infectieziektenbestrijding en medische milieukunde), sociaal verpleegkundigen,  deskundigen infectieziektepreventie, epidemiologen en arts-en omgevingsmicrobiologen en  ook een aantal beleidmedewerkers van VWS en de Inspectie Gezondheidszorg aanwezig. We wisselen de plenaire sessies af met een ruime keuze aan regio-workshops (verzorgd door o.a. GGD, RIVM) en workshops, zowel in de ochtend als de middag, ook is er een postersessie.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG)KNMG-GAIA
Infectieziekten en Preventieve ZorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4 5
(Meerdaags) Congres
120
60 euro voor studenten
HoofdniveauSubniveau
NVMM Algemeen/diversenEpidemiologie en (ziekenhuis)hygiëne
NVMM Algemeen/diversenPublic health
NVMM Algemeen/diversenInfectieziekten algemeen
Tijd9:00 - 16:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

De missie van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM is signalering, bestrijding en preventie van infectieziekten ten behoeve van de volksgezondheid in Nederland.

 

Afgeleid van deze missie heeft het CIb de volgende taken:


Inzicht verkrijgen in de infectieziekten door het uitvoeren van diagnostiek, surveillance en wetenschappelijk onderzoek
Landelijk uniformeren van preventie, versterken van waakzaamheid en snelle reactie bij mogelijke uitbraken door coördinatie van de infectieziektebestrijding en internationale samenwerking en door regie op de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma
Bevorderen van effectieve infectieziektebestrijding en –preventie door het adviseren van professionals en ministeries, het verlenen van subsidies en het geven van voorlichting aan het publiek.
Naast de taken gericht op de infectieziektebestrijding is het CIb verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van landelijke screeningsprogramma's voor zwangeren en pasgeborenen en fungeert het CIb als referentielaboratorium voor die programma's.
 

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA
Bilthoven
Postbus 1
3720 BA
Bitlhoven
030-274911
Selecteer een bestand aub.