Opleidingen details Shared Service Organisatie ©aliber

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

OncoCare Symposium (ID nummer: 389611)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3319-3-2020 t/m 10-6-2021

Het symposium staat in het teken van de organisatie van samenwerking tussen de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de zorg rondom de oncologische cliënt. Ook inhoudelijk gaan we in op welke zorg er door verschillende disciplines geleverd wordt. Gespecialiseerde oncologische zorg dicht bij huis voor de oncologie patiënt. Het hele zorgpad van de cliënt wordt doorlopen om op deze manier de kennis over multidisciplinaire samenwerking over te  dragen.
Er is gekozen voor verschillende behandelaars uit de ketenzorg zodat vanuit alle verschillende visies de behandeling van de cliënt wordt belicht
De oncoloog zal vertellen wat zijn rol is in het zorgpad van de patiënt en hoe de samenwerking en overdracht naar de eerste lijn georganiseerd is, maar ook hoe het nog beter zou kunnen. 
De verpleegkundig specialist verteld over zijn rol als verpleegkundige in de eerste lijn. Wat zijn zijn taken en verantwoordelijkheden en welke disciplines benadert hij in verschillende situaties.
Mw de Groot verteld over een nieuw meetinstrument, namelijk de vragenlijst van positieve gezondheid. Door op een andere wijze te kijken naar klachten en vooral ook naar wat wel goed gaat krijgen patiënten een heel andere hulpvraag en is veel sneller duidelijk welke disciplines er nodig zijn om bij deze hulpvraag te kunnen ondersteunen. 
Vanuit het OncoCare Centrum vertelt de oncologiefysiotherapeut door middel van een complexe casus hoe verschillende disciplines kunnen samenwerken om de zorg rondom de patiënt optimaal te laten verlopen. Dit wordt uitgelegd aan de hand van de laatste wetenschappelijke literatuur. Dit draagt bij aan een verkort (na-)behandeltraject en een snellere re-integratie naar de arbeidsmarkt en sociale samenleving.


Leerdoelen:
Na afloop van het symposium heeft de deelnemer op het gebied van oncologie:
-    Kennis over de rol van verschillende disciplines, zowel in de eerste als tweede lijn.
-    Kennis over een nieuw meetinstument –positieve gezondheid
-    Kennis over het organiseren van multidisciplinaire samenwerking
-    Een duidelijk overzicht van de ketenzorg zoals het OncoCare Centrum dit aanbied in de eerste lijn.

(Meerdaags) Congres
49
Tijd17:00 - 21:00
LocatieLisse (NL) (Toon kaart)

Regionale Organisatie Huisartsen West-Nederland (ROHWN) is een zorggroep opgericht door huisartsen in West-Nederland, waarbij bijna 117 huisartsen uit deze regio zijn aangesloten. In totaal ruim 205.000 patiënten.

Deze zorggroep is opgericht om kwalitatief hoogwaardige Ketenzorg voor chronische patiënten te kunnen waarborgen. De zorggroep richt zich op Diabetes type II, COPD Astma en Cardio Vasculair Risico Management (CVRM).

De huisartsen spannen zich in om deze patiëntenzorg te kunnen blijven bieden binnen de eigen huisartsenpraktijk. De ROHWN probeert er voor te zorgen dat de huisarts het vertrouwde aanspreekpunt blijft in de zorgketen, zodat zorg niet versnipperd raakt.

Jan van Brabantweg 21
2171 HC
Sassenheim
0252767099
Selecteer een bestand aub.