Opleidingen details Secretariaat Nederlandse Vereniging voor Osteopathie
Somato-psychische osteopathie: Invloed van het lichaam op de psyche (ID nummer: 389605)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Overig Osteopathie gerelateerde nascholing of symposia4Vanaf 15-5-2020
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Doel congres

Doel is om het psychologische aspect van de osteopathische behandeling beter te definiëren en in te vullen. Vervolgens wil het congres bijdragen aan een vertaalslag naar de praktijk. Hierbij zijn de volgende zaken van belang: 

1.    Evalueren van de non-verbale communicatie van de patiënt in relatie tot diens hulpvraag.

2.    Evalueren van de klacht binnen de geldende psychosociale context met behulp van het SCEBS-model (Somatic, Cognition, Emotions, Behaviour and Social).

3.    Inschatten of/welke osteopathische interventies de somato-psychische factoren kunnen beïnvloeden.

4.    Inschatten van het interoceptieve vermogen van de cliënt, zoals in relatie tot lichaamsbeleving en symptoomontwikkeling.

5.    Het onderscheid kunnen maken tussen de problemen zoals waargenomen door de cliënt en zoals waargenomen door de osteopaat.

6.    Reflecteren op het therapeutisch proces en in het bijzonder de processen die (kunnen) spelen tussen therapeut en patiënt. 

Op praktisch niveau vergt een analyse van het thema somato-psychische osteopathie ook een verdere uitwerking van mogelijke vaardigheden. Denk aan: 

-       Ontspanning en ademhalingstechnieken

-       Communicatieve aanraking

-       Stressmanagement

-       Interventies gericht op het autonome zenuwstelsel 

-       Fasciale emotionele release-technieken

 

4,5 uur
4,5
0
09.00: Ontvangst
09.30: Opening voorzitter NVO Mendel Blokland
09.45: Opening dagvoorzitter Sander Kales


10.00 - 11.00: Spreker 1: Joeri Calsius
(osteopaat, klinisch psycholoog, psychotherapeut en filosoof) over het osteopathisch raamwerk voor geïntegreerd lichaamswerk

11.00 – 11.30: Pauze

11.30 – 12.30: Spreker 2: Hedda Lausberg
(neuroloog en psychiater) over non-verbale communicatie.

12.30 - 13.15: Spreker 3: Eva Baenninger
(hoogleraar klinische psychologie) over overdracht en tegenoverdracht.

13.15– 14.15: Lunch

14.15 - 15.00: Spreker 4: Rogier Hoenders
(psychiater) over het gebruik van het CAM-protocol binnen de complementaire zorg in een psycho-sociale context.

15.00 - 15.15: Pauze

15.15 - 17.00: ALV

17.00: Borrel
Tijd9:30 - 17:00
LocatieVianen (NL) (Toon kaart)

Aanvraag accreditatie punten voor Congres Migraine mei'18
Janssoniuslaan 32
3528 AJ
Utrecht
030-3040063