Opleidingen details Radboud Universiteit Nijmegen - Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

KM KP/PT Schematherapie - Basis (ID nummer: 389560)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen256-5-2020 t/m 5-5-2021

Schematherapie richt zich op het ontwikkelen van de ‘Gezonde Volwassene’, het vervullen van de basisbehoeften binnen realistische grenzen. De gehele cursus door is dit het leidend principe. In de kindertijd zijn basisbehoeften onvoldoende vervuld als gevolg van onaangename frustratie, traumatisering, verwenning, of identificatie. De cliënt heeft een coping ontwikkelt waarmee hij onvoldoende zorg heeft voor zijn emotionele huishouding zich uitend in gedrag dat ongewenst (in de zin van slechte zelfzorg), beschadigend of destructief is. In Schematherapie leert de cliënt de basisbehoeften te herkennen, ontwikkelt hij vaardigheden om in zijn huidige leven op een adequate manier om te gaan en te handelen naar wat hij nodig heeft (zijn basisbehoeften) binnen de mogelijkheden die er zijn (realistische grenzen).

Bijeenkomst 1

 Leerdoelen:

 1. heeft de cursist theoretische kennis over Schematherapie verworven
 2. weet de cursist welke vragenlijsten gebruikt kunnen worden en hoe een casusconceptualisatie opgezet kan worden in Schematherapie
 3. kan de cursist benoemen wat specifiek is voor de therapeutische relatie in Schematherapie:
  • heeft de cursus kennis gemaakt met ‘limited reparenting’
  • en geoefend met empathische confrontatie
 4. heeft de cursist kennis gemaakt/geoefend met verschillende therapeutische technieken
  • cognitieve-, gedrags- en experiëntiële technieken
 5. heeft de cursist eigen schema’s en modi in kaart gebracht

Bijeenkomst 2

Leerdoelen:

 1. heeft de cursist kennis van de basisbegrippen van Schematherapie
 2. heeft de cursist inzicht wanneer en hoe diagnostische imaginatie, cognitieve technieken en meerstoelen techniek gebruikt kunnen worden bij het ontwikkelen van de casusconceptualisatie
 3. heeft de cursist inzicht in welke cognitieve gebruikt kunnen worden tijdens de behandeling
 4. heeft de cursist kennis gemaakt met de meerstoelentechniek en een eerste ervaring opgedaan in het toepassen van de meerstoelentechniek

Bijeenkomst 3

Leerdoelen:

 1. heeft de cursist kennis van de basisbegrippen van Schematherapie
 2. weet de cursist welke fases er tijdens de behandeling doorlopen worden en welke behandeltechnieken gebruikt kunnen worden
 3. heeft de cursist ervaren hoe imaginatie kan helpen bij het zicht krijgen op de modi
 4. heeft de cursist kennis gemaakt met limit setting en een eerste ervaring opgedaan in het toepassen van limit setting
 5. heeft de cursist kennis gemaakt met de imaginatie met rescripting en een eerste ervaring opgedaan in het toepassen van imaginatie met rescripting

Bijeenkomst 4

Leerdoelen:

 1. heeft de cursist kennis over de ontwikkeling van de Gezonde Volwassene
 2. herkent de cursist de meest voorkomende schema’s en het modusmodel bij de Bordeline persoonlijkheidsstoornis
 3. kent de cursist het modusmodel van de Narcistische persoonlijkheidsstoornis;
 4. heeft de cursist geoefend met limited reparenting, empathische confrontatie en limitsetting met experiëntiële technieken
 5. heeft de cursist kennis genomen van hoe gedragsexperimenten opgezet kunnen worden en in op welke momenten deze in de behandeling uitgevoerd kunnen worden.
 6. herkent de cursist de boze kindmodus en heeft de cursist geoefend met de modus-dialoog
 7. heeft de cursist inzicht verworven in de modus ‘Zelfverheerlijker’ en modus ‘pest en aanval’;
 8. heeft de cursist handvatten in het omgaan met terugval
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
14
ja
nvt (onderdeel van de BIG-opleiding KP en PT)
25
toetsing en evaluatie
BIG-registratie als GZ-psycholoog met basiscursus op gebied van gedragstherapie en afgeronde module “wetenschappelijke grondslagen van individuele psychotherapie” in de KP- of PT-opleiding. Voor externen geldt dat zij een registratie als Psychotherapeut of Klinisch Psycholoog moeten hebben.
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd10:00 - 16:45
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenKeuzemodules Schematherapie Basis 2021 (Deels online en deels fysiek)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen is een landelijk werkend opleidingsinstituut gevestigd op de groene campus van de Radboud Universiteit Nijmegen. Wij verzorgen o.a. de post-academische opleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog in de regio Gelderland en Overijssel in opdracht van de Stichting Psychologische vervolgOpleidingen Nijmegen (SPON). Ook bieden we de opleiding tot Master in Addiction Medcine en de opleiding tot Schoolpsycholoog aan. Daarnaast organiseren we congressen en een hebben we een nascholingsaanbod voor sociale wetenschappers. 

Radboud Universiteit Nijmegen Radboud Centrum Sociale Wetenschappen Toernooiveld 5
6525 ED
Nijmegen
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen Postbus 6909
6503 GK
Nijmegen
024 36 125 11
Selecteer een bestand aub.