Opleidingen details Stichting ADHD Netwerk

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

ADHD Netwerk - 53e Netwerkmeeting (ID nummer: 389524)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie2,519-3-2020 t/m 18-3-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 0,519-3-2020 t/m 18-3-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek0,519-3-2020 t/m 18-3-2021
K&J/OG opleiding - overige taken0,519-3-2020 t/m 18-3-2021

De Stichting ADHD Netwerk organiseert 3 x per jaar in Utrecht een 3 uur durende bijeenkomst met een aantal sprekers. Er worden onderwerpen besproken die allemaal een relatie hebben met ADHD en de vele vormen van comorbiditeit. De avonden zijn thematisch. Sprekers uit het hele land worden uitgenodigd. En soms uit het buitenland.

Een keer in de 2 jaar wordt een (dag)congres georganiseerd met plenaire lezingen en workshops. De opzet is als boven en dan grootschaliger.

Leerdoel: nieuwste aanpak en wetenschappelijke inzichten bespreken; ervaringen uitwisselen omtrent de aanpak van de diverse vormen van comorbiditeit, verdieping kennis psychiatrische aspecten van ADHD en huiselijk geweld.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
70
200
ja
75 (of lid worden voor een jaar van Stichting ADHD Netwerk)
3
Geen toetsing, wel evaluatie
lidmaatschap van het ADHD Netwerk
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd19:30 - 21:35
Locatie Amsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze al geaccrediteerde Netwerkmeeting is vanwege COVID-19 integraal verschoven van 19 maart naar 29 oktober 2020

De onafhankelijke Stichting ADHD Netwerk werd op 19 januari 2010 opgericht door bestuursleden van het voormalige Artsen Netwerk ADHD en het Netwerk ADHD bij volwassenen. De reden voor deze samenwerking tussen professionals van kinderen en volwassenen met ADHD is dat de continuïteit van de patiëntenzorg verbetering behoeft.

Doelen van het ADHD Netwerk:

1. Te bereiken dat kinderen en volwassenen met ADHD in Nederland in hun eigen omgeving diagnostiek en behandeling kunnen krijgen.
2. Het bevorderen van de continuïteit van zorg voor ADHD gedurende de levensloop.
3. Het stimuleren van preventie activiteiten gericht op het voorkomen van lange termijn schade door ADHD.
4. Het vormen van een forum voor behandelaren van ADHD, ten behoeve van gemeenschappelijk onderzoek, en om kennis en ervaring uit te wisselen.
5. Het bevorderen van samenwerking met relevante partijen waaronder patiëntenverenigingen, verzekeraars en de overheid.
6. Het bevorderen van kennis over ADHD in het publieke domein.

Carel Reinierszkade 197
2593 HR
Den Haag
06-81368333
Selecteer een bestand aub.