Opleidingen details Traumacentrum Zuidwest Nederland / Erasmus MC

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Kennis- en netwerkdag ABR Zorgnetwerk 2020 (ID nummer: 389438)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 335-3-2020 t/m 4-3-2021

In deze bijeenkomst worden collega’s in de regio geïnformeerd over het Antibioticaresistentie (ABR) Zorgnetwerk, de opdracht,  de urgentie en de noodzaak van een netwerksamenwerking. Tevens komen de huidige actuele verschijningsvormen van BRMO en de geldende richtlijnen aan bod. Verder wordt inzicht geboden in methodieken als antimicrobial stewardship en auditsystematieken op het gebied van infectiepreventie.

Door middel van voorbeelden, lessons learned en regionale casuïstiek zal het publiek worden meegenomen in het belang van een netwerksamenwerking, een goede overdracht van en communicatie over een patiënt met een BRMO in de zorgketen. Naast het overdragen van kennis is de dag bedoeld om de onderlinge netwerksamenwerking tussen professionals op het gebied van antibioticaresistentie en infectiepreventie in Zuidwest Nederland te verstevigen. Door middel van de interactieve onderdelen van de werksessies wordt input geboden voor de verdere doorontwikkeling van het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland.

Refereerbijeenkomst
0

Traumacentrum ZWN is onder andere verantwoordelijk voor het MMT en het ROAZ. Wij organiseren refereeravonden en audit meetings in de regio.

's Gravendijkwal 230
3015 CE
Rotterdam
Kamer Ha 220 Postbus 2040
3000 CA
ROTTERDAM
0107035034
Selecteer een bestand aub.