Opleidingen details KNMG district Groningen-Drenthe

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Hoe komt de aap uit de mouw? Over zoönosen en One Health (ID nummer: 389427)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 323-3-2020 t/m 2-3-2021

De ziekte van Lyme is een bekende zoönose, maar hoe zit het met leptospirose? En welke MRSA komt van een veehouderij? Wat zijn de risico’s bij bijtwonden?

De laatste jaren klinkt steeds vaker het geluid dat de gezondheidszorg voor mensen niet los staat van die van dieren. Dierenartsen volgen echter een aparte opleiding en er is weinig contact tussen de disciplines. Hier wordt steeds vaker kritiek op geuit. Er wordt immers geschat dat 60% van de infectieziekten oorspronkelijk afkomstig is van dieren. Het contact tussen dierenartsen en ’mensenartsen’ zou veel laagdrempeliger moeten, zodat de samenwerking beter wordt. Dit is belangrijk voor de gezondheid van iedereen, het zogenoemde One Health concept. (RIVM) De term ’zoobiquity’ is hierbij van toepassing: de overeenkomsten tussen humane en veterinaire geneeskunde worden gebruikt om oplossingen te zoeken naar problemen.

In navolging van de bijeenkomsten georganiseerd o.a. door Kennisnetwerk zoönosen Midden-Nederland, organiseert KNMG district Groningen-Drenthe een lokale bijeenkomst om de samenwerking tussen (humane) artsen en dierenartsen te verbeteren. Op dit avondsymposium zullen verschillende sprekers uit de noordelijke regio hun expertise loslaten op het onderwerp zoönosen. De avond wordt geleid door Koos Roorda, dierenarts/veearts, hij houdt zich al langere tijd bezig met de link tussen veterinaire en humane geneeskunde. Hij is tevens de eerste spreker en geeft een inleiding op het onderwerp, vanuit de diergeneeskundige praktijk. Vervolgens zal Kasper Wilting, internist-infectioloog, als tweede spreker optreden. Hij belicht het onderwerp vanuit de kliniek en zal informatie geven over veel voorkomende zoönosen. De derde spreker, Jan Weel, is arts-microbioloog en zal na de pauze zijn expertise vanuit het lab aan het licht brengen en trachten een aantal misverstanden over zoönosen uit de wereld te helpen. HIj zal tevens kort ingaan op antibiotische behandeling. Na de derde spreker zal er een discussie plaatsvinden tussen de verschillende sprekers en de zaal. Tevens kan dan casuïstiek worden besproken. Voor deze nascholing worden zowel artsen als dierenartsen uitgenodigd, zodat tijdens de discussie beide disciplines zijn vertegenwoordigd. 

Leerdoelen:

1. Kennis netwerk opbouwen en samenwerking bevorderen.

2. Zoobiquity toepassen en uitwerken, verbanden leggen, fysiologisch, seizoen, statisch.

3. Discussie vanuit verschillende disciplines: diergeneeskunde, infectiologie, medische microbiologie, praktijk

NB: Indien dit avondsymposium een succes blijkt, kan worden overwogen om er een vervolg aan te geven met andere onderwerpen op de grens van veterinaire en humane geneeskunde.

(Meerdaagse) Nascholing
0
Tijd17:30 - 21:30
LocatieZuidwolde (NL) (Toon kaart)

Het district Groningen-Drenthe van de KNMG verzorgt met enige regelmaat bijeeenkomsten en thema-avonden waarvoor accreditatie wordt aangevraagd. Het betreft meestal een multidisciplinaire bijeenkomst waarvoor een analoge accreditatie aanvraag zal worden ingezonden.

 

Namens het bestuur van KNMG District Gr-Dr,

Met vriendelijke groeten,

 

Marijn Schilder, Sterre van der Ziel en Myrthe Zwierstra

Secretariaat

Nieuwe Kerkhof 5B
9712 PT
Groningen
06-13733121
Selecteer een bestand aub.