Opleidingen details Catharina Ziekenhuis, service-eenheid Onderwijs & Onderzoek

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basistraining Opleiden op de Werkplek (ID nummer: 389364)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2626-3-2020 t/m 25-3-2021

Deelnemers leren via diverse actieve werkvormen de theorie en praktische toepassing van het nemen van de rol van begeleider (qua rolmodel en qua wijze van ondersteunen en faciliteren van het leerproces van de lerende), het observeren, het geven van narratieve feedback (en het vervolgen van verbeter-acties die de lerende neemt) en het beoordelen.

 

Leerdoelen:

De deelnemer benoemt de basistheorie over leren door volwassenen en welke voorwaarden er zijn om tot effectief leren te komen.

De deelnemer analyseert of op de eigen werkplek de voorwaarden voor effectief leren voldoende geborgd worden en maakt zo nodig een verbetervoorstel.

De deelnemer benoemt kenmerken van een goede en een slechte begeleiding en benoemt wat de voorwaarden en gevolgen van een goed opleidingsklimaat zijn.

De deelnemer reflecteert op de eigen rol als begeleider en op de eigen inzet voor een goed opleidingsklimaat.

De deelnemer benoemt de in de OOR ZON en specifiek in het Catharina ziekenhuis gehanteerde kwaliteitscyclus voor de vervolgopleidingen en geeft het belang aan van deze kwaliteitscyclus.

De deelnemer beschrijft het opleidingsproces en heeft basiskennis van thema’s als individualiseren en verkorten van opleidingen.

De deelnemer observeert medisch handelen waarbij waarnemingen worden gescheiden van interpretaties en waardeoordelen.

De deelnemer herkent welk effect het fenomeen ‘inattentional blindness’ kan hebben op het observatievermogen.

De deelnemer kent de basisprincipes van competentieontwikkeling en het didactische verschil tussen feedback en beoordelen.

De deelnemer beschrijft het proces van beoordelen van aios.

De deelnemer beschrijft het doel en de werkwijze van beoordelen aan de hand van EPA’s.

De deelnemer analyseert de opleidingssituatie vanuit verschillende perspectieven in het geval van een zich niet nominaal ontwikkelende aios en beschrijft waar mogelijkheden liggen om de aios te stimuleren of ondersteunen.

De deelnemer geeft feedback aan de hand van de Pendleton regels en houdt daarbij rekening met de voorwaarden waaronder feedback effectief gegeven en ontvangen kan worden.

(Meerdaagse) Nascholing
 
250
Deelnemende stafleden die werkzaam zijn in het Catharina ziekenhuis kunnen kostenloos deelnemen. Deelname wordt dan gefinancierd uit het centrale opleidingsbudget. Wat betreft afmelden is de annuleringsregeling van de service-eenheid Onderwijs & Onderzoek van toepassing (zie website Catharina ziekenhuis).
Tijd09:00 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Regionale Refereeravonden Geriatrie

Michelangelolaan 2
5623 EJ
Eindhoven
Catharina Ziekenhuis Postbus 1350 Service-eenheid Onderwijs & Onderzoek
5623 EJ
Eindhoven
040-2396523
Selecteer een bestand aub.