Opleidingen details Uitgeverij Mens!

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Traumasporen (The Body Keeps the Score): het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen (ID nummer: 389361)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen611-6-2020 t/m 10-6-2021

De afgelopen jaren is er enorm veel nieuwe kennis opgedaan over de neurobiologische aspecten van trauma, de werking van het geheugen en de aard van herinneringen bij getraumatiseerde mensen. Tijdens het congres zal prof. dr. Bessel van der Kolk (VS) ingaan op de klinische implicaties van deze ontdekkingen en zal hij verschillende therapeutische benaderingen bespreken die hierop gebaseerd zijn. Hij legt uit welke ingrijpende gevolgen trauma heeft op het gebied van cognitie, affectregulatie, de ontwikkeling van het ‘zelf’ en onze interacties met anderen. Hij geeft antwoord op de vraag wat het effect is van trauma en gehechtheidsbreuken op de ontwikkeling van de identiteit en hoe dit in een sociale context tot uitdrukking komt in de vorm van problemen met affectmodulatie, destructief gedrag tegenover onszelf en anderen, en het omgaan met intimiteit. Verder bespreekt hij hoe trauma in de kindertijd van invloed is op de ontwikkeling van het gevoel van eigenwaarde, het vermogen om de eigen behoeften te herkennen en na te streven, en de mogelijkheid om ons op effectieve wijze tot anderen te verhouden.

Vervolgens zullen behandelingsmogelijkheden worden verkend. Aangezien de sporen van trauma worden opgeslagen in de subcorticale hersengebieden en daardoor grotendeels afgescheiden zijn van verbale herinneringen, zal er hierbij veel aandacht zijn voor de somatische beleving van traumagerelateerde sensaties en affecten. Prof. dr. Bessel van der Kolk zal tonen hoe neurofeedback, EMDR, yoga, theater en Internal Family Systems (IFS) kunnen bijdragen aan het verwerken van het traumatische verleden en hoe deze benaderingen een integraal onderdeel van de behandeling kunnen vormen in de verschillende behandelingsfasen.

Fixatie op het trauma en aangeleerde hulpeloosheid vereisen interventies die gericht zijn op het herstel van actieve soevereiniteit en het vermogen om aanwezig te zijn in het hier en nu. Verschillende van zulke interventies zullen nader worden beschouwd. Gezien de kwetsbaarheid van interpersoonlijke verbindingen na ernstige vertrouwensbreuken, zal er tot slot ook aandacht worden besteed aan problemen met empathie en re-ensceneringen.

Aan het einde van de dag weten de deelnemers:
• Hoe getraumatiseerde mensen informatie verwerken en welke informatie neurowetenschappelijk onderzoek ons hierbij geeft.
• Hoe traumatische ervaringen worden opgeslagen in het geheugen en hoe die herinneringen weer worden opgehaald.
• Op welke manier trauma in de kindertijd van invloed is op cognitie, affectregulatie, gevoel van eigenwaarde en relaties.
• Hoe mensen met chronische PTSS gediagnosticeerd kunnen worden.
• Wat maakt dat een traumabehandeling effectief is en waarom sommige benaderingen minder resultaat hebben.
• Hoe onder meer EMDR, Internal Family Systems-therapie (IFS) en lichaamsgerichte therapieën kunnen worden ingezet voor de behandeling van trauma.
 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
EMDR ConsultantEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR TrainerEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3 4
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
academici en HBO-ers
Congres
 Verbredend
 Verdiepend
200
550
 ja
€ 335,00 (incl. 21% btw – excl. btw: € 276,86) bij inschrijving tot 1 mei 2020 € 365,00 (incl. 21% btw – excl. btw: € 301,65) bij inschrijving op en na 1 mei 2020
5
Geen toetsing
NVT
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd09:00 - 16:45
LocatieEde (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIn verband met het coronavirus is dit congres geannuleerd

Uitgeverij van boeken op het gebied van psychotrauma, gehechtheid en identiteitsontwikkeling + organisatie van congressen en workshops met (buitenlandse) auteurs

Brammershoopstraat 16
7858 TC
Eeserveen
0599745047
Selecteer een bestand aub.