Opleidingen details Opleiding Tastzintuiglijke Beeldende Therapie(TBT)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vijfdaagse training Haptische vaktherapie beeldend (ID nummer: 389179)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd225-7-2020 t/m 4-7-2021

Inhoud: Algemene uitgangspunten en doelstelling:

Het betreft een vijfdaagse Workshop tekenen, schilderen en ruimtelijk werken voor vaktherapeuten beeldend en andere begeleiders in zorg en onderwijs. Beeldend werken vanuit een haptische/ tastzintuiglijke benadering en daarop reflecteren als professional: daarbij staat het doen en ervaren centraal. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de mogelijke toepassingen in de praktijk met cliënten. Vanuit deze invalshoeken levert de nascholing een bijdrage in de kwaliteit van de beroepsuitoefening als vaktherapeut.

Uitgangspunt in het aanbod is de Tastzintuiglijke Beeldende Therapie (TBT), een theoretisch concept beschreven in het kader van de Master of Arts Therapies opleiding Hogeschool Zuyd.

In de TBT is het uitgangspunt dat het lichamelijke, haptische /(tast)zintuiglijke aspect van beeldend therapeutisch werken een centrale positie inneemt als het gaat om 'werkzame factoren' in de beeldende therapie. Het Geführtes Zeichnen (Boschloo en Demmers, 2009, Deuser, 1989, Elbrecht, 2006, Lomans, 1991): ook wel Geleid tekenen of Guided Drawing (Elbrecht, 2006,2018) genoemd is in de eigen praktijk Atelier Lyts Bûthús uitgegroeid tot een basiswerkvorm. Zowel in de therapeutische toepassingsmogelijkheden bij individuele cliënten als ook in de Haptonomie Scholingsgroepen van de Maatschap Protacte. Dit Geführtes Zeichnen en haar theorie dient ter ondersteuning van deze procesmatige, inzichtgevende en existentiële benadering. Een benadering waarbij het (tast)zintuiglijk lichaam een belangrijk gegeven is, of liever, centraal staat binnen de beeldende therapie. Vanuit de funderende wetenschappen sluit deze keuze aan bij de neurologie, neuropsychologie en neurofilosofie; vanuit de beeldende therapie sluit zij aan bij de kinetische en sensorische fase in het Expressive Therapies Continuum (Hinz, 2009), de uitgangsvorm en de methode van 't Tijdloze Uur (Dhont, 2000) en bij de Sensorimotor Art Therapy benadering van Cornelia Elbrecht (2012, 2014, 2018).

De vijfdaagse workshop is derhalve inhoudelijk gebaseerd op de genoemde benaderingen binnen de beeldende therapie.

 

Vaktherapeuten in het bezit van een afgeronde opleiding in een van de vaktherapeutische beroepen,
Haptotherapeuten en andere Werkers in gezondheidszorg, onderwijs en begeleiding in het bezit van een HBO opleiding.
25
Nee
675
Hoofdniveau
Beeldende therapie
Tijd18:00 - 13:00
LocatieHoorn Terschelling (NL) (Toon kaart)

De opleiding Tastzintuiglijke Beeldende Therapie (TBT) is als scholing opgezet naast de sinds 1988 binnen ProTacte gegeven Opleiding Haptonomiek. De opleiding TBT is bedoeld voor vaktherapeuten/beeldend die zich willen verdiepen in het haptische/tastzintuiglijke aspect van beeldende therapie en voor professionals die beeldende werkvormen inzetten in hun coachings- of hulpverleningspraktijk, in therapiesessies of in het onderwijs.
Weakens 7
8831 KP
Winsum
0622251701
Selecteer een bestand aub.