Opleidingen details Lemniscaap

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Leergang Medisch Leiderschap (ID nummer: 389059)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 33610-3-2020 t/m 9-3-2021

Lemniscaap

Betreft: Leergang Medisch Leiderschap

Visie:

Wij geloven dat iedere zorgprofessional op eigen manier invloed kan hebben op de gezondheidszorg. Naarmate die invloed bewuster wordt ingezet kan dat de kwaliteit en de beleving van die zorg exponentieel verbeteren: voor de patiënt, voor de zorgprofessional zelf en voor de maatschappij. De zorg is samen met de maatschappij altijd in beweging. Door de huidige complexiteit is er een verlangen naar de menselijke maat, naar bezieling en naar meer verbinding. Van daaruit kunnen in gezamenlijkheid positieve veranderingen gecreëerd worden in de zorg, waarbij elke arts het beste bijdraagt van zichzelf. Dit is voor ons de kern van Medisch Leiderschap.

Deze leergang:

biedt professionele handvatten om beter te leren inspelen op alle veranderingen in de zorg. Wij gebruiken kennis, wetenschap en technieken uit de neurowetenschappen, het bedrijfsleven, veranderingstheorieën, leiderschapsstijlen en zingevingsfilosofie.

Het doel is om persoonlijke groei te faciliteren, visie te ontwikkelen en te leren welke competenties in te zetten om concrete verandering in gang te zetten.

De leergang bestaat uit veel actieve werkvormen, zoals in moderne transformatietraining gebruikelijk is. Leren en ontwikkelen door ervaren en in gezamenlijkheid.

 

Het verschilt van reeds bestaande nascholing doordat;

  1. De training gegeven wordt door 2 artsen: een huisarts np en een medisch specialist (werkzaam als gynaecoloog). Zij geven de training vanuit hun ervaringsdeskundigheid en
  2. Beide artsen zijn coach/ trainer.
    In deze training worden moderne trainingstechnieken gebruikt (ervarings- en belevingsgericht). Hierdoor ontstaat er een veel grotere impact, leercurve en ruimte voor verandering. Op deze wijze een training volgen is zeer intensief heeft een grote leeropbrengst en brengt diepgaande verandering. Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken, (Confusius)

De trainers:

De kracht van de trainers is dat zij beiden arts, coach en trainer zijn. Zij brengen bovendien relevante ervaring mee; als bestuurder en uit het bedrijfsleven. Mevrouw A.G.W. van Dam – Kuijpers. Huisarts n.p. Supervisor- en intervisor huisartsopleiding, NHG supervisor, individuele- en teamcoach, trainer internationale coachings- en leadership opleidingen. (www.avdcoaching.com). Mevrouw dr. J.A.M. de Boer. Gynaecoloog, individuele- en teamcoach, intervisor AIOS en specialisten, vice voorzitter klachtencommissie Jeroen Bosch Ziekenhuis, voorzitter klachtencommissie Flevoziekenhuis. (www.zielenzorg.nl)

Doelgroep: Artsen

Aantal: 16

Tijdsbestek; de leergang beslaat ongeveer 3-4 maanden; 6 dagen in totaal met tussentijdse individuele coaching en telefonische groepsconferentie

De pijlers zijn: Krachten, waarden, drijfveren en zingeving op individueel-, gezondheids- en maatschappelijk niveau. Met de nadruk op concretisering naar de praktijk. Dit wordt toegepast in de thema’s persoonlijk leiderschap, medisch  leiderschap, organisaties en gezondheidszorg als groter geheel.

Doelen:

De  competenties gebaseerd op het raamwerk medisch leiderschap staan cursief weergegeven.

Persoonlijk leiderschap; Persoonlijke ontwikkeling, Zichtbaarheid

Professioneel  leiderschap; Leiden vanuit visie, Verantwoordelijkheid nemen, Coachen en aansturen van individuen, Samenwerken/ verbinden, Invloed uitoefenen, Voorbeeldgedrag, Patiëntgericht

Organisatieleer; Invloed uitoefenen, Organiseren

 

(Meerdaagse) Nascholing
3500
Inclusief kosten voor alle lunches. Inclusief kosten diner en overnachting tussen dag 1 en 2.
Leden van de LHV betalen €3000,-. VNVA leden en AIOS ontvangen €300,- korting
Tijd10:00 - 18:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 18:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Experts in Medisch Leiderschap. Training en coaching op gebied medisch leiderschap

Huis te Hoornkade 14
2282 JW
RIJSWIJK ZH
0651345184
Selecteer een bestand aub.