Opleidingen details Accare Opleidingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Refereerbijeenkomst “Zingeving” (ID nummer: 389005)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd319-3-2020 t/m 18-3-2021

In de literatuur zijn aanwijzingen dat religie en spiritualiteit (R/S; synoniem: religie en zingeving) over het algemeen geassocieerd zijn met minder psychische klachten en meer psychologisch welbevinden. Maar hoe is dat voor kinderen en jongeren? In hoeverre zijn existentiële thema’s, waaronder R/S, bevorderend of beschadigend voor hun mentale gezondheid, en onder welke omstandigheden is dat het geval? Welke psychologische processen spelen een mediërende of verklarende rol? En wat betekent dit voor de behandeling en begeleiding? Hoe kun je op een professionele manier aandacht geven aan existentieel herstel?

De diverse bijdragen zetten in op kennis, vaardigheden en competenties: resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden verbonden met methodische interventies en reflectie op de eigen positie als het gaat om de existentiële of levensbeschouwelijke dimensie in de hulpverlening.

Doelstellingen:

Deelnemers

Krijgen meer kennis van en inzicht in de rol van religie, spiritualiteit en zingeving in het ontstaan, de expressie, ernst, beloop en herstel van psychische klachten

Worden gemotiveerd om existentiële en levensbeschouwelijke thema’s te betrekken bij behandeling en begeleiding en krijgen manieren aangereikt om dat vorm te geven

Worden zich (meer) bewust hoe hun eigen religieuze of levensbeschouwelijke referentiekaders een rol kunnen spelen in de manier waarop zij als professional werken

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3
HBO professionals en academici in de zorg voor jeugd
3
Nee
0
De kosten worden opgebracht door de organiserende instellingen, de deelnemers hebben gratis toegang met een bewijs van inschrijving
Bestand 
Aankondiging Es.docx21 KB
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd17:00 - 21:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)

Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Accare Opleidingen verzorgt bij- en nascholing op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie.

Groningerstraat 352
9402LT
Assen
Postbus 39
9400 AA
Assen
0646423429
Selecteer een bestand aub.