Opleidingen details Ingeborg Douwes Centrum

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Zingevingsgerichte groepstherapie voor mensen met kanker (ID nummer: 388889)
Cursus afgewezen!
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Zingevingstherapie is een nieuwe evidence based therapie in Nederland, voor mensen met kanker. Deze groepstherapie is een bewerking van de Amerikaanse Meaning Centered Group Psychotherapy (MCGP) van professor W. S. Breitbart die oorspronkelijk ontwikkeld én effectief bevonden is voor mensen in de palliatieve fase. De therapie is gebaseerd op het werk van Victor Frankl.

De onderzoeksgroep van professor Irma Verdonck (VUMC) heeft deze therapie in samenwerking met het Ingeborg Douwes Centrum, Psycho-oncologisch Centrum in Amsterdam, aangepast voor mensen met kanker in de curatieve fase en onderzocht  op effectiviteit. Uit het onderzoek (Van der Spek et al, 2017) kwam naar voren dat zingevingstherapie effectief is in vergelijking met de twee controlegroepen (een lotgenotengroep en een groep die standaard zorg kreeg). Na het volgen van de zingevingstherapie nam het psychologisch welzijn en gevoel van zingeving van patiënten toe, terwijl psychologische distress en depressieve klachten afnamen. Ook de coping verbeterde bij patiënten in deze groep. Een deel van deze effecten was ook op de langere termijn nog waarneembaar. Daarnaast is de therapie ook kosten-effectief bewezen.

De geprotocolleerde zingevingstherapie bestaat uit acht groepssessies en is erop gericht om nieuwe manieren van zingeving te ervaren en kanker in een bredere context te plaatsen. Er wordt theoretische uitleg gegeven over wat bronnen van zingeving zijn, deelnemers doen oefeningen en maken huiswerkopdrachten. Tijdens de groepssessies wisselen deelnemers ervaringen uit over zingeving. 

Leerdoelen :

-Bekend raken  met de zingevingstheorie en met de wetenschappelijke achtergrond van zingevings gerichte therapie.

-Zelf  ervaren van oefeningen, voor opbouwen van ervaringskennis.

-Zelfstandig oefeningen van het protocol kunnen uitvoeren.

-Dusdanig vertrouwd raken met protocol, dat deelnemers zelf de therapie kunnen geven.

 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
uitsluitend academici
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
6
12
 ja
699,00 euro
11
Geen toetsing, wel evaluatie
ISO
Deelnemers moeten kennis over en ervaring hebben met het werken met mensen met kanker .
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd13:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Het Ingeborg Douwes Centrum is een gespecialiseerde instelling die psychologische (na)zorg biedt aan mensen met kanker. Zij kunnen er terecht in elke fase van het ziekte- of genezingsproces, ongeacht de prognose. Ook als de behandeling al lange geleden is afgerond, is men welkom.
Kanker het je niet alleen. Daarom begeleidt het centrum ook naasten en kinderen van wie een dierbare kanker heeft (gehad) of aan kanker ik overleden.

Daarnaast is het IDC een innovatie instelling en werken we mee aan lopend wetenschappelijk onderzoeken op het gebied van psycho-oncologie. Evidence based interventies worden geïmplementeerd in de behandeling van cliënten. Het IDC organiseert ook trainingen en themabijeenkomsten voor zorgprofessionals om de kennis bij hen te vergroten op het gebied van psycho oncologie.

 

Ijsbaanpad 9-11
1076 CV
Amsterdam
Ijsbaanpad 9-11
1076 CV
Amsterdam
0203640330
Selecteer een bestand aub.