Opleidingen details Vrouw&Zorg (VrouwenZorg)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

VROUW&ZORG; Zorg rondom Blaaskatheter; Verwijderen en verzorging van een verblijfskatheter (n19) (ID nummer: 388874)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(2019 Categorie C) Scholing Verdieping verpleegtechnische handelingen 5 
Scholing algemeen / overig (2016)5 

  Blaaskatheter verwijderen en verzorging (Kraamzorg 3+)

  Vrouw&Zorg organiseert verschillende trainingen voorbehouden en risicovolle handelingen speciaal voor Kraamverzorgenden.
  Hierbij is er veel aandacht voor zowel de praktische en theoretische verdieping, als het juridische kader rond het uitvoeren van deze handelingen.
  Na afloop van de training ontvangt de deelnemer een competentie verklaring.

  Tijdens deze training staan verschillende onderdelen van de zorg rondom de verblijfskatheter centraal.
  Na het doorlopen van de training ontvangt u een "Competentieverklaring"

  De training is uit verschillende onderdelen opgebouwd:

  Deel 1: Online reader bestuderen (1,5 uur)
  Deel 2: Online theoretische toetsing. Voor het bijwonen van de praktijkbijeenkomst moet de theorie toets met een voldoende zijn afgerond. (30 min.)
  Deel 3: Praktijk bijeenkomst:
- Responsie college en theoretische verdieping, nabespreking e-toets (1 uur)
- Praktijkoefening (1 op 1 bedsite teaching) verwijderen verblijfskatheter (client e/o fantoom); aantal wordt bepaald i.o.m. mentor. Mentor bepaald of deelnemer gereed is om zich te laten toetsen. (1 uur)
- Praktijktoetsing (1 op 1 bedsite teaching) verwijderen verblijfskatheter (client e/o fantoom); :  2x praktijktoets op fantoom, 2x praktijktoets op client (45 min.)

Na het voldoende afronden van alle onderdelen ontvangt de deelnemer een 'Competentie verklaring'.

De competentie verklaring kent een beperkte geldigheidsduur.

Voor deze competentie moet men iedere 3 jaar een herhalingstraining volgen.

Inhoud vaardigheden:
- Controle van de opdracht van de verloskundige
- Informeren en voorbereiden van de client
- Verwisselen en legen katheterzak
- Verwijderen van verblijfskatheter
- Nazorg en rapportage

Theorie en praktijk simulatie, KCKZ erkend
Geaccrediteerd door KCKZ (Kenniscentrum Kraamzorg): 5 punten

Deelname alleen mogelijk voor (student) kraamverzorgenden
Duur: 5 uur

 Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing
85
Hoofdniveau
Cliƫntgerichtheid
Welbevinden en veiligheid
Zorgplan
Professionaliteit
Informatie en communicatie
Samenwerking Zorgketen
Tijd18:30 - 21:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenincompany en open inscrhijving

Tijd18:00 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving

Tijd18:00 - 20:30
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd18:00 - 20:30
LocatieKesteren (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany

Tijd18:00 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOpen inschrijving

Tijd15:00 - 17:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Opleidingsbureau Vrouw&Zorg - Vrouwenzorg

Vrouwenzorg - Vrouw&Zorg verzorgt scholingen op het gebied van Verloskunde, Gynaecologie en Voortplantingsgeneeskunde. Doelgroep: 1' en 2' lijns Verloskundigen, A(n)IOS, verpleegkundigen en kraamverzorgenden.
Vrouw&Zorg is een CRKBO erkend opleidingsbureau (non-profit) en hierdoor ook BTW vrijgesteld.

Het scholingsaanbod wordt o.a. op de Vrouwenzorg opleidingslocaties in Amsterdam en Heerenveen verzorgd en kan ook als incompanyscholing worden aangevraagd.

Scholingen in o.a.:
- Reanimatie pasgeborene (NLS), NEOPUFF, Acute Verloskunde, Partus assistentie, Diversiteit en cultuur, Lachgas tijdens de baring, Bloeddrukmeten, Injecteren, Zorg rondom katheter en zorg rondom infuus, Verlieskunde (perinatale sterfte), Communicatie in moeilijke situaties, Psychiatrie en verloskunde, Couveuse nazorg, CTG beoordeling en interpretatie etc.

Jan Evertsenstraat 763, 2e verdieping
1061 XZ
Amsterdam
Herentalsstraat 64
1066NL
Amsterdam
0681127505
Selecteer een bestand aub.