Opleidingen details Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Refereerbijeenkomsten voor onderzoekers, beleidsmakers en praktijkprofessionals in de (publieke) gezondheidszorg (ID nummer: 388738)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en) en/of MIO open inschrijving / accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde bij- nascholing7,526-3-2020 t/m 25-3-2023

De refereerbijeenkomsten maken deel uit van het Programma Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg. De Academische Werkplaats is een samenwerkingsproject van de GGD Zuid Limburg en het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) en geassocieerde partners waaronder de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Door ZonMw is een startsubsidie verleend voor de Academische Werkplaats. Voor een uitvoerige beschrijving van de academisering van de GGD (onderdelen gezondheidsbevordering, infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg) in het algemeen en het ZonMw-programma in het bijzonder wordt verwezen naar de website: www.academische werkplaatslimburg.nl (ZonMw-aanvraag projectnummer 204009001).

Doel/visie/motto: Doelstelling van de refereerbijeenkomsten zijn:
- het versterken van de (kennis)infrastructuur en de kennistransfer tussen praktijk, beleid en wetenschap met betrekking tot de publieke gezondheidszorg;
- het bevorderen van evidence-based volksgezondsbeleid en evidence-based handelen binnen de publieke gezondheidszorg.

Doelgroep: De refereerbijeenkomsten zijn tevens bedoeld als bijscholingstraject, primair voor professionals werkzaam in de publieke gezondheidszorg, zoals jeugdartsen(0-19 jr), artsen infectieziektebestrijding, gezondheidsbevorderaars, preventiemedewerkers, artsen social-medische advisering, huisartsen, verslavingszorgartsen en -preventiemedewerkers en beleidsmedewerkers, secundair ook voor beleidsmakers van de gemeente en de provincie (zoals ambtenaren Volksgezondheid en wethouders Volksgezondheid).

Doel van de dit bijscholingstraject is om medewerkers werkzaam binnen de publieke gezondheid een academische wijze van werken en denken bij te brengen en hen te bekwamen in het vertalen van wetenschappelijke onderzoeksresultaten naar beleid en praktijk. De refereerbijeenkomsten kunnen tevens bijdragen aan het opzetten van onderzoek binnen de praktijk- of beleidssetting waarbij public health medewerkers samen met onderzoekers, en desgewenst gemeentelijke beleidsmakers, een onderzoeksplan gaan uitwerken.

Na afloop van de refereerbijeenkomsten hebben de deelnemers de laatste stand van de (internationale) wetenschappelijke kennis vernomen en de implicaties van deze bevindingen voor beleid en praktijk bediscussieerd. Tevens hebben zij kennis gemaakt met wetenschappelijke onderzoekers met name vanuit de Universiteit Maastricht en met de lokale en provinciale beleidsmakers. Deze kennismaking leidt tot een verbreding van het kennisnetwerk van de Academische Werkplaats en kan ertoe leiden dat wetenschappers en medewerkers uit de publieke gezondheidszorg elkaar makkelijker kunnen vinden om gezamenlijk problemen te bespreken die vanuit de praktijk naar voeren komen. De refereerbijeenkomsten moeten bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen onderzoek, beleid en praktijk in de publieke gezondheidszorg.

Professionals die werkzaam zijn in de publieke gezondheidszorg kunnen zonder kosten deelnemen. Dit geldt voor Limburgse of Brabantse GGD’en, de 0-19 jarige JGZ uit de provincies Limburg en Brabant, de Limburgse gemeenten of de provincie. Overige regionale zorginstellingen kunnen eveneens zonder kosten deelnemen (zoals bijvoorbeeld de huisartsen, GGZ-artsen, medewerkers thuiszorg etc.).

Evaluatie en verslagen: bij elke bijeenkomst is een tekstschrijver aanwezig die een uitgebreid verslag maakt. Na elke bijeenkomst wordt een nieuwsbrief uitgegeven. In de nieuwsbrief staat een verslag van elke spreker, het doel van de refereerbijeenkomst en eventuele presentaties.  Dit alles is terug te vinden op www.academischewerkplaats.nl.

 

0
Bijeenkomst
Nee
Hoofdniveau
congres / symposium
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenInloop vanaf 17.30 uur en afsluiting met een drankje in de bar vanaf 21:00
Bijeenkomsten
 Geaccrediteerde bij- nascholingAantal urenDatumTijd
Refereerbijeenkomst Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg2,52,526-03-202018:30 - 21:00
Refereerbijeenkomst Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg2,52,525-06-202018:30 - 21:00
Refereerbijeenkomst Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg2,52,505-11-202018:30 - 21:00

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg

Sinds 2006 bestaat er een virtuele samenwerking tussen de GGD Zuid Limburg, de 18 Zuid-Limburgse gemeenten en het Maastricht Universitair Medisch Centrum +. De samenwerking krijgt vorm in de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg. De Academische Werkplaats wil een brug slaan tussen (academisch) onderzoek, (GGD-) praktijk en (gemeentelijk) beleid. Dankzij de subsidie van ZonMw (VWS) heeft de Werkplaats veel onderzoeksinitiatieven kunnen ontwikkelen. De resultaten van onderzoek op het terrein van de publieke gezondheid worden via de refereerbijeenkomsten met alle partners gedeeld. Er zijn inmiddels diverse promotieonderzoeken afgerond en veel nieuwe promotieonderzoeken zijn in gang gezet. Alle onderzoeken komen voort uit relavante vraagstellingen uit de praktijk of het beleid van de publieke gezondheid.
 

GGD Zuid Limburg Het Overloon 2
6411 TE
Heerlen
GGD Zuid Limburg Postbus 33
6400 AA
Heerlen
043 3881567
Selecteer een bestand aub.