Opleidingen details Boerhaave Nascholing

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Opleidingssymposium Grensoverstijgend opleiden, opleiden over grenzen heen! (ID nummer: 388704)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 34 

Op dinsdag 17 maart vindt het jaarlijkse OOR-opleidingssymposium plaats, dat dit jaar georganiseerd wordt in het HagaZiekenhuis. Het overkoepelende thema dit jaar is ‘Grensoverstijgend opleiden, opleiden over grenzen heen!’ De doelgroep van het OOR Opleidingssymposium bestaat uit  (huisarts)opleiders, (h)aios, leden van opleidingsgroepen, bestuurders en ondersteuners van de medisch specialistische vervolgopleidingen uit de Leidse OOR.

Grensoverstijgend opleiden

Als gevolg van het veranderende zorglandschap met netwerkgeneeskunde en de juiste zorg op de juiste plek wordt een goede samenwerking tussen medisch specialisten onderling en 1e en 2e lijn steeds belangrijker om kwalitatief goede en doelmatige patiëntgerichte zorg te kunnen leveren. Hierdoor zal ook de opleiding van de medisch specialist en de huisarts mee moeten veranderen en dat vraagt om ‘grensoverstijgend opleiden’. Op het OOR-opleidingssymposium wordt dit thema vanuit verschillende perspectieven belicht. We worden bijgepraat over de laatste landelijke ontwikkelingen en in workshops gaan we aan de slag met onderwerpen als interprofessioneel opleiden, regionaal disciplineoverstijgend onderwijs, empowerment van (H)AIOS, de toegevoegde waarde van een rolspecialisatie en het bevorderen van gezondheidsvaardigheden. We sluiten plenair af met de toekomstvisie van de Verenigingen van Arts-Assistenten (VAA’s) en HAIOS-vereniging op het opleiden in onze OOR de komende 10 jaar.

Onderwijsvormen

Het opleidingssymposium bestaat uit een plenair deel en twee workshoprondes. Het plenaire deel bevat drie lezingen, waarvan er twee worden verzorgd door de Federatie Medisch Specialisten. De derde plenaire lezing wordt gegeven door de Verenigingen van Arts-Assistenten. De workshops worden verzorgd door clinici met ruime ervaring in het opleiden van AIOS en onderwijskundigen. In de workshops worden zoveel mogelijk praktische tips en tools gegeven, waardoor de deelnemers de nieuwe inzichten de dag erna in hun praktijk kunnen gaan inzetten.

Randvoorwaarden deelname

Er is geen voorbereiding nodig om deel te kunnen nemen aan het OOR Opleidingssymposium. De powerpointpresentaties die tijdens het symposium worden gebruikt tijdens de plenaire sessies en workshops, worden na het symposium via de OOR website beschikbaar gesteld voor de deelnemers. Wanneer deelnemers vragen hebben, kunnen zij zich wenden tot de cursuscommissie.
Het OOR symposium is gratis voor deelnemers uit de Leidse OOR.
 

(Meerdaagse) Nascholing
0
Tijd13:30 - 18:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Boerhaave Nascholing is de oudste post-academische onderwijsorganisatie op geneeskundig gebied (PAOG) in Nederland.

Met Boerhaave Nascholing wil het LUMC medici en medisch wetenschappelijk onderzoekers inspireren de nieuwste wetenschappelijke inzichten toe te passen. Ons doel is dat zij steeds de best mogelijke patiëntenzorg leveren. Met deze nascholingsmissie wil het LUMC motiveren, enthousiasmeren en aanzetten tot handelen door een hoge kwaliteit van de nascholing. Die hoge kwaliteit betreft:de inhoud, namelijk actuele thema’s;
de vorm, zoals vooraanstaande sprekers, afwisselend en interactief programma, onderwijskundig maatwerk, e-learning e.d.;
de organisatie en de dienstverlening.
 

Hippocratespad 21
2333 ZD
LEIDEN
Postbus 9600
2300 RC
LEIDEN
071-5268515
Selecteer een bestand aub.