Opleidingen details VvAA groep b.v. /Opleidingen & Teamcoaching B.V.

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Management in de zorg (ID nummer: 388463)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en) en/of MIO open inschrijving / accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde bij- nascholing1618-11-2019 t/m 8-3-2023
Overige deskundigheidsbevordering verloskundigen3818-11-2019 t/m 8-3-2023

LEERGANG MANAGEMENT IN DE ZORG

Omschrijving
Professionals in de gezondheidszorg worden meer en meer belast met managementtaken. Het is ook wel wat wij het ‘tweede vak’ van de zorgprofessional noemen. Voor het eerste vak, dat van (para)medicus, bent u opgeleid en vakbekwaam maar dat tweede vak krijgt u er als het ware bij. Met deze leergang willen we u verder bekwamen in het tweede vak en ervoor zorgen dat u in het management ook goed beslagen ten ijs komt.

Strategie & beleid
De veranderingen in de Nederlandse gezondheidszorg gaan razendsnel. U ontkomt er niet aan om mee te gaan in deze - elkaar snel opvolgende - veranderingen gericht op marktwerking en te anticiperen op de regierol van de zorgverzekeraars. Maar welke ontwikkelingen zijn een kans en waarop moet u actie ondernemen? U staat wellicht voor de keuze: al dan niet samenwerken. En zo ja? Welke afwegingen maakt u om er zowel qua werkplezier als financieel beter van te worden?

Organiseren van de maatschap/vakgroep
Een maatschap (of een vakgroep) is een horizontaal samenwerkingsverband: de maten moeten de maatschap in grote mate zelf structureren, en niemand is de baas. Tijdens deze module wordt ingegaan op hoe je de maatschap op twee niveaus goed kunt organiseren: de bovenstroom en de onderstroom.

Personeelsbeleid
Voor een goed lopende praktijkorganisatie heeft u personeel nodig dat de werkzaamheden adequaat uitvoert. Dit vergt niet alleen een juiste selectie maar ook voortdurende begeleiding en aansturing.

Effectief Communiceren
In deze module leert u inzicht krijgen in de werking van de communicerende vaten, waardoor u weerstand kunt begrijpen en wegnemen. U leert gesprekstechnieken. Vaak komen er klachten als de communicatie door de patiënt of de familie als onprettig wordt ervaren.

Projectmanagement / Marketing
In deze module is er veel aandacht voor het behoud of de uitbreiding van uw patiëntenbestand. Ook wordt er gekeken naar de kwaliteitsuitstraling van uw praktijk. En tot slot komen de onderwerpen taakverdeling, -delegatie en mandatering aan bod.

Timemanagement, Vergaderen & Besluitvorming
Het nemen van besluiten is onderdeel van uw werk. Er zijn echter andere manieren om tot heldere besluiten te komen dan de geijkte en veelal inefficiënte vergaderingen.

Financieel Management
In deze module wordt de financieringsstructuur behandeld van de gezondheidszorg op macro niveau (overheid / zorgverzekeraars) en op meso niveau (context eigen praktijk, bijvoorbeeld maatschap in context ziekenhuis). Ook de financiering op microniveau komt uitgebreid aan bod.

Onderhandelen
Goede onderhandelingsvaardigheden vormen belangrijk gereedschap voor iedere (para)medicus. Hoe bereikt u wat u wilt zonder de relatie met anderen te schaden? In deze module leert u stap voor stap de spelregels en de fasering van het onderhandelen kennen.

 

4250
Deelnemer
Nee
Hoofdniveau
cursus / opleiding
Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLMG/03-11/2020

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLMG/25-09/2020

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLMG/14-05/2020

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLMG/09-03/2020

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLMG/08-11/2019

VvAA - vereniging voor artsen automobilisten is een vereniging met meer dan 115.000 leden, die een compleet pakket biedt aan financiële en andere diensten, specifiek voor (para)medici.

Orteliuslaan 750
3528 BB
Utrecht
Postbus 8153
3503 RD
UTRECHT
030-2474789
Selecteer een bestand aub.