Opleidingen details PAG: Psychologie Academie Groningen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie (ID nummer: 388254)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Basiscursus - contacturen10020-3-2020 t/m 19-3-2023

In deze basiscursus CGT leren deelnemers de leertheoretische principes van de cognitieve gedragstherapie en leren zij individu specifieke analyses te maken en daar hun interventies op te baseren. Daarnaast is er aandacht voor de effectief gebleken (evidence-based) protocollaire behandelingen en leren cursisten een breed scala aan CGT technieken en vaardigheden toepassen. Aan het einde van de cursus zijn cursisten zodoende in staat om op basis van verworven kennis en vaardigheden cognitief gedragstherapeutische interventies van gemiddelde zwaarte (onder supervisie) uit te voeren. In bijeenkomsten 1 t/m 10 wordt de basis gelegd; cursisten leren de CGT inzichten begrijpen en toepassen (van taxatiefase tot en met de afsluitende fase), ze leren over de relatie cliënt-therapeut binnen CGT (bijeenkomst 9) en naast individuele toepassing (waar de nadruk op ligt in deze cursus) is er ook een dag ingeruimd voor mediatietherapie (bijeenkomst 10). De basistechnieken zullen tijdens bijeenkomsten 1 t/m 8 tevens geoefend worden in vaste therapeut-cliënt koppels waarbij een eigen minor probleem van de cursist centraal staat. In bijeenkomsten 11 t/m 16 staat de toepassing van CGT bij diverse stoornissen centraal te weten: angststoornissen, stemmingsstoornissen, trauma- en stressor gerelateerde stoornissen en tot slot, de obsessieve compulsieve stoornis en OCGS. 

 

 

 

 

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
10
18
ja
2950 euro
100
toetsing en evaluatie
CRKBO
nvt
Hoofdniveau
CGt Basiscursus volledig
Vechtstraat 62
9725CW
Groningen
Nieuwe Stationsweg 9
9751SZ
Haren
0644671531
Selecteer een bestand aub.