Opleidingen details Cure & Care Development

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Hechting en trauma (ID nummer: 388048)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd366-4-2020 t/m 5-4-2021

In het werken met kinderen en jeugdigen, maar ook met volwassenen, komen we waarschijnlijk regelmatig in aanraking met problematische gehechtheid en (vroegkinderlijke) traumatisering. Om een passend behandelplan op te kunnen stellen is het van belang om de aard en de ernst van de problematiek te kunnen onderkennen. Deze cursus besteedt daarom eerst aandacht aan de diagnostiek en classificatie van problematische gehechtheid en traumatisering, waarbij ook aandacht is voor dissociatie en de samenhang met andere psychopathologie. Tevens gaan we oefenen met het in gesprek gaan met ouders/opvoeders over problematische gehechtheid, hun eigen rol daarin en over eventuele intergenerationele aspecten, zonder het over schuld te hebben. Daarna wordt uitvoerig ingegaan op behandelmogelijkheden en welke voorwaarden daarvoor nodig zijn, zowel bij de cliënt zelf als bij het systeem eromheen; en wat de beste insteek zou kunnen zijn: systemisch en/of de relatie, individueel of beide. Concepten als de ‘Window of Tolerance’, ‘Cirkels van veiligheid en vertrouwen’ en ‘Mentaliserend vermogen’ zullen de revue passeren en gekoppeld worden aan de verschillende behandelmogelijkheden; in het kader van overdracht en tegenoverdracht zal ook aandacht gegeven worden met de eigen hechtingservaringen van de deelnemers.

In de cursus zal aandacht zijn voor de mogelijkheden in de eigen werksituatie van de deelnemers en ook gevraagd worden om het geleerde in de praktijk te brengen. Daarnaast zal ook gekeken worden wanneer je beter zou kunnen doorverwijzen naar meer specialistische hulpverlening en/of hoe je met andere organisaties/scholen zou kunnen samenwerken.

Na het volgen van deze cursus is de deelnemer in staat om de verschillende vormen van problematische gehechtheid en (vroegkinderlijke) traumatisering sneller te herkennen en daar een adequate behandeling op af te stemmen of eventueel beargumenteerd door te kunnen verwijzen.

 

 

Therapeuten, werkzaam met kinderen en jeugdigen, die meer inzicht willen krijgen in de gevolgen van hechtingsproblematiek bij traumatisering en methodieken willen leren op het gebied van stabilisatie en vergroten van het basisvertrouwen bij de cliƫnt, ter voorbereiding op (mogelijke) traumaverwerking.
18
Ja
25
Literatuur lezen (zie draaiboek)
1 uitgewerkte en geanonimiseerde casus meenemen, waarin sprake is van problematische gehechtheid of waarbij twijfels zijn
Voorbereiden inbreng eigen mini-trauma uit de kindertijd
Invullen RQ
910
inclusief syllabus, koffie/thee en lunches
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd10:00 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Cure & Care Development (CCD) biedt een breed scala aan hoogwaardige kennis, voor zowel zorgprofessionals als bedrijven en ZZP'ers

Als je zorg nodig hebt, hoop je de zorgverlener te treffen die jou goed kan helpen. Die jou behandelt op basis van de laatste inzichten in de zorg en evidence based behandelingen. CCD biedt gedegen opleidingen aan zorgprofessionals die hun vak meer dan serieus nemen en zich willen blijven ontwikkelen.

Onze kernwaarden zijn leidend in ons doen en laten: wij zijn verbindend, ontwikkelingsgericht en vinden passie in ons werk vanzelfsprekend.

Naast het aanbod van gedegen opleidingen van gerenommeerde docenten, vinden we het minstens zo belangrijk dat de deelnemers onze service als uitmuntend ervaren. Hier besteden wij dan ook veel aandacht aan en we blijven onszelf continu evalueren en waar mogelijk verbeteren.

Oude Oeverstraat 120, etage 3
6811 JZ
ARNHEM
Postbus 5466
6802 EL
ARNHEM
026 368 44 11
Selecteer een bestand aub.