Opleidingen details Vereniging Medische Staf Zkh Gelderse Vallei Ede

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Multidisciplinaire kinderreanimatietraining Ziekenhuis Gelderse Vallei 2020 (ID nummer: 387948)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2412-8-2020 t/m 11-8-2021

Titel nascholing/naam groep:

Multidisciplinaire kinderreanimatietraining Ziekenhuis Gelderse Vallei

 

Beknopte omschrijving en leerdoelen:

De multidisciplinaire  kinderreanimatietraining middels simulatietraining.

Doel van de training:

In teamverband kunnen coördineren en toepassen van specialistische reanimatie van kinderen en het verlenen van pre- en post-reanimatiezorg. Binnen de training is – conform de nieuwe reanimatierichtlijnen van de NRR – veel aandacht voor non-technical skills.

Doelgroep:

Kindergeneeskunde, anesthesie en SEH geneeskunde.

Artsen en (specialistisch) verpleegkundigen die vanuit hun beroepsuitoefening, zowel in als buiten het ziekenhuis:

·         Specialistische reanimatietechnieken toepassen

·         Participeren in het kinder-reanimatieteam

·         Als leidinggevende bij een reanimatie moeten optreden

Toelatingseisen:

Arts of (specialistisch) verpleegkundige

BLS vaardig inclusief kapbeademing

Docentteam:

Bestaande uit klinisch werkzame medisch specialist met aantoonbare ervaring en scholing voor het geven van simulatieonderwijs en (gespecialiseerd) klinisch werkzame verpleegkundige met tevens aantoonbare ervaring en scholing in het geven van trainingen.

Leerdoelen:

Prioriteiten te stellen tijdens een reanimatie van een kind;

Deelvaardigheden als endotracheale intubatie, beademing, aanleggen infuus, ritmeherkenning, defibrillatie, cardioversie en medicatietoediening uit te voeren of de ondersteuning van de uitvoering hiervan, afhankelijk van betreffende specialisatie.

Leiding te geven aan een (kinder)reanimatieteam;

Non-technical skills toe te passen binnen een (kinder)reanimatieteam;

Te participeren in een reanimatieteam met uitvoering van de bij de taken behorende handelingen;

Interactie tussen de verschillende technieken te benoemen en de consequenties daarvan te overzien;

Op basis van bevindingen tijdens de reanimatie een hypothese te vormen en daar consequenties aan te verbinden;

Therapeutische interventie toepassen bij bijzondere reanimaties, zoals bij hypothermie, intoxicatie etc

Duur training:

Voorbereiding: inlezen in literatuur; 1 uur

Simulatietraining: 3 uur

Percentage theorie: 25%

Percentage praktijk: 75%

(Meerdaagse) Nascholing
 
0
geen
Tijd17:00 - 21:00
LocatieEde (NL) (Toon kaart)

vereniniging van medische specialisten ZGV

Willy Brandtlaan 10
6716 RP
Ede
Postbus 9025
6710 HN
Ede
0318-434950
 
Selecteer een bestand aub.