Opleidingen details Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Jaarcongres Reliëf 2020 6 maart (ID nummer: 387673)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Vakbekwaamheid1,56-3-2020 t/m 5-3-2021

Relief Jaarcongres 2020. 6-3-2020

De start van deze bijzondere dag is een viering door drs. T.M. Scheeres-Feitsma (stafmedewerker Relief) waaraan alle aanwezigen deel kunnen nemen. Het thema van deze dag is: ' WAT BEN JE WAARD, en wat mag het kosten?'. Plenaire lezingen worden verzorgd door mr. A. Rouvoet en prof.dr M.A. Verkerk. Erna volgen deelsessies zoals een minisymposium over een aantal casussen, een workshop voor bestuurders en toezichthouders en 'een vriend gezocht voor € 20.000. Zie het volledige programma.

In de middag is de hoofdspreker Manu Keirse, psycholoog. thema 'zie de mens!' deelnemers met diverse beroepen binnen de zorg en op verschillende niveaus wordt relevante informatie/doordenking geboden en worden debatten aangegaan.

Relief biedt met deze dag een bijdrage aan dit onderwerp door verschikkende facetten ervan te belichten. De leerdoelen kunnen samen gevat worden in inzicht, kennis van de diverse kanten aan één onderwerp. gesprekstechnieken (debat en moreel beraad) 

Tevens is dit een dag waar deelnemers worden toegerust tot hun taak zowel voor zichzelf als ook om mee verder te kunnen doorgeven aan anderen op de werkvloer. de dag eindigt met een samenzijn vanaf 16.00 uur

dr. T. Tromp, drs W. Huizing, drs T.M. Scheeres-Feitsma, Mr. A. Rouvoet, Prof.dr. M.A. Verkerk, Manu Keirse, psycholoog, Ir I. Kroese Dr. G. Bos, H. Griffieon, W.M. Speelman en anderen
7
Tijd9:00 - 16:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

MISSIE

Reliëf komt op voor zin in zorg. Geïnspireerd door de bijbel en de christelijke traditie, staat Reliëf op de bres voor inspiratie en bezieling in de zorg. Reliëf maakt zich sterk voor de essentiële waarden van zorg: aandacht, betrokkenheid, liefde, verantwoordelijkheid, deskundigheid en gelijkwaardigheid.

Met die missie hebben 160 zorginstellingen zich verenigd. Zowel ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen als instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap en de GGZ zijn lid. Reliëf heeft daarnaast een groeiende groep individuele leden en donateurs.

Vanuit de overtuiging dat menslievende zorg in de kern gaat om relaties, om mensen die iets voor elkaar betekenen, ondersteunt Reliëf zorgaanbieders om een omgeving te creëren waarin mensen tot hun recht komen. Reliëf helpt zorgaanbieders om de ethische, levensbeschouwelijke en spirituele dimensies van zorg een plaats te geven, zodat mensen met hart en ziel menslievende zorg kunnen geven én ontvangen. We stimuleren aandacht voor de vraag en het verhaal van mensen die zorg behoeven. En we verhelderen ervaringen van zorgverleners en helpen deze in een perspectief te plaatsen.

Reliëf belegt jaarlijks conferenties en symposia over thema’s rond identiteit, zingeving en ethiek in de zorg. Daarnaast geven we relevante publicaties uit en het tijdschrift Zin in Zorg. Aan zorgaanbieders biedt Reliëf scholing en training aan, bijvoorbeeld over levensvragen, morele dilemma’s en waardegericht werken.

Zaagmolenlaan 4 3e etage 3447 GS Woerden is gewijzigd per 1-1-2020
3447 GS
Woerden
0348-748880
Selecteer een bestand aub.