Opleidingen details Praktijk Overbruggen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus gespreksleider moreel beraad (ID nummer: 387280)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Vakbekwaamheid527-1-2020 t/m 26-1-2021

Omschrijving: in 5 bijeenkomsten van 4 uur worden de cursisten geschoold/getraind om op te kunnen treden als een onafhankelijk gespreksleider moreel beraad, volgens de dilemma methode.

-doel: Cursist heeft na het volgen van de basiscursus voldoende ervaring, zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden ontwikkeld om – ondersteund door een collega gespreksleider – op een adequate* wijze een moreel beraad te leiden.

*zo, dat alle deelnemers door de gespreksleider betrokken worden bij de zoektocht naar de onderliggende waarden en normen, de deelnemers deze voor zichzelf kunnen benoemen en op grond daarvan tot een weloverwogen antwoord komen op de – door de casusinbrenger - gestelde morele vraag.

Na afloop van de cursus heeft de cursist de onderstaande leerdoelen behaald:

 1. kan uitleggen wat de voorwaarden zijn voor het faciliteren van een moreel beraad.
 2. kan uitleggen wat de rol is van de gespreksleider binnen een moreel beraad.
 3. kan het verschil uitleggen tussen ethiek en moreel beraad.
 4. kan vijf kenmerken benoemen van een moreel beraad.
 5. kan uitleggen wat de kenmerken zijn van een goed geformuleerde morele vraag. 
 6. kan uitleggen wat het verschil is tussen kennispuzzels, ethische puzzels en praktische puzzels.
 7. kan uitleggen wat het verschil is tussen laag-complexe, midden-complexe en hoog-complexe ethische puzzels.
 8. kan de BOB-structuur uitleggen.
 9. toont een veilige sfeer te kunnen scheppen en te waarborgen.
 10. toont effectief voorbeeld gedrag door: te luisteren, vragen te stellen, een kritische houding aan te nemen, zich beknopt en concreet te uiten en zich te richten op onderzoek en samenwerking.
 11. laat zien doelgericht en besluitvaardig te zijn in samenspel met de verantwoordelijke groep.
 12. laat zien oog te hebben voor de groepsdynamiek.
 13. laat zien dat hij sensitief is in (non) verbale communicatie en daar actief gebruik van maakt.
 14. De cursist laat zien de structuur van de dilemma methode te kunnen volgen zonder er slaaf van te zijn.
 15. De cursist laat zien dat hij alle groepsleden motiveert, o.a. door zijn waarderende houding tot interactie en actieve deelname.
 16. laat zien dat hij neutraal kan doorvragen naar morele argumenten van de deelnemers.
 17. laat zien dat hij het groepsdenkproces kan structureren, faseren en regisseren.
 18. laat zien (als 1e gespreksleider) een moreel beraad te kunnen leiden volgens de dilemmamethode in samenspel met een 2e gespreksleider.
 19. laat zien als 2e gespreksleider, zijn/haar collega gespreksleider te kunnen ondersteunen: schrijven op flap over, bedienen van PowerPoint presentatie en aanvullende vragen kan stellen, in het begeleiden van het moreel beraad
 20. laat zien de tijd te kunnen bewaken en benutten.
 21. laat zien vertrouwelijk te om te gaan met informatie.
 22. laat zien onderzoekend en nieuwsgierig te zijn.
 23. laat zien zijn/haar eigen inhoudelijke overwegingen tijdens het leiden van een moreel beraad achterwege te kunnen laten.
 24. kan zowel de PowerPointpresentatie als de flap-over zo (laten) gebruiken dat hij daarmee het groepsproces ondersteunt.
 25. toont een actieve leerhouding en staat open voor feedback.
 26. toont kennis te hebben genomen van de aangeboden theorie.

 

 

Jos Timmerman
20
 
Tijd13:00 - 17:00
LocatieOnbekend
Opmerkingenkop van Noord Holland

Tijd13:00 - 17:00
LocatieSint Maarten (NL) (Toon kaart)

Ethiekondersteuning, o.a. Basiscursus Gespreksleider moreel beraad volgens dilemmamethode
Groenveldsdijk
1744 GD
SINT MAARTEN
0613540221
Selecteer een bestand aub.