Opleidingen details Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid/SBO

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Actueel inzicht in de Gezondheidszorg (ID nummer: 387235)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 31215-4-2020 t/m 14-4-2021

Programma van de cursus Actueel inzicht in de gezondheidszorg
Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt 17:00 uur.

Dag 1:
Opening
Wouter van der Kam, Bestuursvoorzitter Saxenburgh Groep

Organisatie van de gezondheidszorg: actuele stand van zaken
De rol van de overheid en gemeenten
Particulier initiatief en (maatschappelijk) ondernemen
Medische en paramedische beroepen, praktijken en instellingen
Echelonnering, regionalisatie en functionele ordening van voorzieningen
Relevante wet- en regelgeving
Actualiteit en beleidsontwikkeling
De rol van de toezichthouders

Wouter van der Kam

De Zorgaanbieders
Partijen, stakeholders en spanningsvelden
Nieuwe en oude aanbieders in de Zorg
Nulde, eerste, anderhalve, tweede en derde lijn

Wouter van der Kam

Financiering en bekostiging van de gezondheidszorg
Rol politiek en Ministerie van VWS: kostenbeheersing en Budgettair Kader Zorg
Het stelsel van marktwerking: zorgverzekeraars-zorgaanbiederszorgvragers
Financiering in samenhang: Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg en Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015
Producten en prijzen van zorg: DBC’s en ZZP’s in cure en care
Actualiteit en beleidsontwikkeling
Vergoedingskader

Olke Dijksma, Manager Financiën bij Treant Zorggroep

Dag 2:
Samenwerking en partnership in de Zorg
Samenwerkingsperspectieven: fusie en partnership
Samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuizen
Care-cure verbindingen

Hugo Hoeksma, Partner Health Care Strategy Group

Bestuur en governance in de zorg
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
Plaats van de medisch specialist: Het nieuwe Medische Specialistische Bedrijf
Professionals en managers
Organisatievormen
Beleids- en besluitvorming

Wouter van de Kam

Het ziekenhuis
Concurrentie en samenwerking: fusies en regionale maatschappen
Strategisch management
Positionering
Transmuralisering, concentratie, regionalisering in de curatieve zorg
Ziekenhuis-Zorgverzekeraar
Ontwikkeling van anderhalve lijn: gevolgen voor ziekenhuizen en huisartsen

Wouter van der Kam

Ontwikkeling van kwaliteit in de zorg
Kwaliteitsystemen
Risicomanagement in de Zorg

Wouter van der Kam

Privacy in de zorg
Algemene normen en beginselen privacyrecht
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
Elektronisch Patiëntendossier

Anouk Etman, Legal Counsel Zaans Medisch Centrum

Digitalisering in de zorg
Digitalisering van de zorg: eHealth
Stand van zaken
eHealth in de praktijk
Vooruitblik 2025: alles slimmer?

Erik van der Velde, Partner Zorgverbeteraars

Afsluiting

Wouter van der Kam

(Meerdaagse) Nascholing
1799
Incl. koffie, thee, lunch, toegang tot online leeromgeving en een deelname certificaat
Tijd9:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid is gespecialiseerd in het ontwikkelen en organiseren van kwalitatief hoogwaardige studiedagen en cursussen. Daarbij werken wij samen met gerenommeerde adviesorganisaties en sprekers uit het Nederlandse bedrijfsleven en van de overheid.


Bijeenkomsten worden georganiseerd op het gebied van onder andere personeel en organisatie, ruimtelijke ordening, openbaar bestuur, milieu, veiligheid, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

 

Emmasingel 29-17 5611 AZ Eindhoven
5611 AZ
Eindhoven
Emmasingel 29-17
5611 AZ
Eindhoven
0402974957
Selecteer een bestand aub.