Opleidingen details Medisch Spectrm Twente/ Medical School Twente

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Workshop Peer Support (ID nummer: 387123)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 235-3-2020 t/m 4-3-2021

Laagdrempelige opvang door collega's (peer support) kan helpen bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen en het vroegtijdig herkennen van signalen die erop wijzen dat iemand meer begeleiding nodig heeft. Door middel van een training 'peer support' wordt een intern netwerk opgezet dat zorg draagt voor de eerste opvang van collega's bij incidenten/calamiteiten.

Hoofddoel scholing

Na het volgen van deze scholing heeft de deelnemer zijn kennis en vaardigheden opgefrist om collega specialisten in opleiding op te vangen die betrokken zijn bij incidenten/calamiteiten. Ook kan hij/zij signaleren wanneer er sprake is van een situatie waarin iemand meer begeleiding nodig heeft.

Subleerdoelen

Na afloop van de scholing zijn de volgende leerdoelen behaald:
Kennis:
- De deelnemer kent de achtergronden en theorie ten aanzien van incidenten calamiteiten in het ziekenhuis.
- De deelnemer weet wat ‘just culture’ inhoudt en wat er nodig is om dit in het ziekenhuis te bereiken.
- De deelnemer heeft kennis genomen van de wijze waarop de opvang van specialisten na betrokkenheid bij een incident/calamiteit binnen het betreffende ziekenhuis is georganiseerd.
Inzicht:
- De deelnemer begrijpt wat er psychologisch met iemand gebeurt wanneer deze betrokken is bij een incident/ calamiteit.
- De deelnemer herkent de signalen die erop wijzen dat het niet goed gaat met de verwerking van een incident/calamiteit (herkenning van risicogedrag).

Vaardigheden:
- De deelnemer beheerst de benodigde vaardigheden/ gesprekstechnieken om op juiste wijze een gesprek aan te kunnen gaan met een collega die een incident/calamiteit heeft meegemaakt.
Gedrag:
- De deelnemer neemt een houding aan die past bij het bereiken van een veilige en open cultuur (‘just culture’).
- De deelnemer past de geleerde gesprekstechnieken in de praktijk toe om daarmee collega’s op de vangen die betrokken zijn bij incidenten/calamiteiten.


 

(Meerdaagse) Nascholing
 
0
0
Tijd9:30 - 13:00
LocatieEnschede (NL) (Toon kaart)

De organisatie betreft een Santeon/STZ ziekenhuis genaamd Medisch Spectrum Twente
De afdeling betreft Medical School Twente, het leerhuis dat alles rondom opleiden, onderwijs en bij & nascholing regelt en accreditatiepunten verstrekt.

Koningsplein 1
7512 KZ
Enschede
Postbus 50.000
7500 KA
Enschede
06-31751348 (grip 2061)
Selecteer een bestand aub.