Opleidingen details Medilex BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Professioneel omgaan met (tucht)klachten (ID nummer: 387077)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 349-3-2020 t/m 8-3-2021

Omschrijving en leerdoelen

Studiedag over klacht – en tuchtprocedures in de gezondheidszorg. Waarover wordt geklaagd en wat kunnen we hiervan leren? Er is aandacht voor verschillende aspecten van kwaliteitsregulering in de gezondheidszorg en de ontwikkelingen m.b.t. de wet- en regelgeving op dit terrein. Dit wordt door de dagvoorzitter voorzien van een medisch ethische overweging.

Leerdoelen:

  • De deelnemer is na het congres op de hoogte van de achtergrond en werking van de tuchtprocedure.
  • De deelnemer leert wat te doen in het geval van calamiteiten en incidenten.
  • De deelnemer leert wat hij of zij wel en niet moet doen als het tot een formele procedure komt.
  • De deelnemer  is op de hoogte van de recente ontwikkelingen rondom de wet- en regelgeving m.b.t. klachtenbehandeling en kwaliteit van zorg (de Wkkgz) en wat dit in de praktijk betekent.
  • De deelnemer krijgt praktische tips en tricks voor het voeren van een effectief klachtengesprek.
(Meerdaags) Congres
295
Het inschrijfgeld is inclusief digitaal naslagwerk, hand-outs, koffie/thee en exclusief btw en eventuele kortingen.
Tijd13:00 - 18:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Medilex heeft meer dan 25 jaar ervaring in het organiseren van studiedagen, congressen en cursussen op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn. Door de onafhankelijke werkwijze van Medilex varieert het aanbod studiedagen van complexe beleidsmatige vraagstukken tot oplossingen voor de werkvloer.

Missie:
Medilex organiseert kennis om professionals beter hun dagelijkse werk te laten doen.

Visie:
Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers onze programma’s ervaren als direct toepasbaar, interactief en actueel. Medilex organiseert kennis – onafhankelijk, deskundig en met oprechte aandacht:

  • Onafhankelijk – onze programma’s worden onafhankelijk, in eigen beheer, samengesteld zonder sponsoring of in opdracht van derden. Thema’s worden van meerdere kanten belicht waardoor de deelnemer zich een objectief beeld kan vormen.

  • Deskundig – dankzij onze organisatorische én inhoudelijke deskundigheid ontwikkelen wij kwalitatief hoogwaardige programma's.

  • Oprechte aandacht – wij zijn betrokken en benaderen met oprechte aandacht deelnemers, sprekers en elkaar. 

Wij streven ernaar met behulp van de input van sprekers en deelnemers onze programma's voortdurend te verbeteren. 

 

De Dreef 2
3706 BR
Zeist
Postbus 289
3700 AG
Zeist
(030) 69 33 88 7
Selecteer een bestand aub.