Opleidingen details Universiteit Leiden, Juridisch PAO

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2020 (ID nummer: 386979)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3409-9-2020 t/m 8-9-2021

Toelichting
Het Juridisch PAO van de Universiteit van Leiden heeft in 2004 een leergang ontwikkeld, de ‘Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige in Civielrecht-, Bestuursrecht-, en Strafrechtzaken’. Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor deskundigen die (regelmatig) door rechtbanken worden ingeschakeld om een deskundigenbericht uit te brengen in het kader van de rechtspleging. De juridische scholing speelt in op wettelijke eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de deskundige die in rechte optreedt. Naast kwalificaties op het betreffende het vakgebied, is een adequate juridische scholing van deskundigen van veel belang. Het accent ligt bij deze opleiding op civielrechtelijk gebied; deskundigen die uitsluitend op strafrechtelijk gebied werkzaam zijn, kunnen kiezen voor de strafrechtelijke afstudeervariant. De opleiding staat open voor alle deskundigen ongeacht de aard van hun deskundigheidsgebied. De deelnemers aan de opleiding komen dan ook uit verschillende maatschappelijke beroepsdisciplines. Veel deskundigen hebben doorgaans geen juridische achtergrond. Het is daarom niet alleen van belang inzicht te hebben in de procesgang bij geschillen in rechte, maar ook om de taal van de rechterlijke macht te verstaan en op passende wijze met justitie te kunnen communiceren. Van belang is het onderscheid te kennen tussen het verschil in rechtssysteem van het burgerlijk (proces)recht, het straf(proces)recht en bestuurs(proces)recht. Vandaar dat alle drie rechtsgebieden aan de orde komen. Vakjargon en verschil in denkwerelden moeten worden overbrugd.

Doelstelling van deze opleiding is deskundigen door middel van een opleiding van circa een half jaar vertrouwd te maken met de beginselen van procesrecht en kennis te laten maken met het juridische jargon en de denkwereld achter de rechtswetenschap. De deskundige moet inzicht verwerven in het hoe en waarom van de te beantwoorden vragen van de rechter om deze adequaat vanuit zijn professie te kunnen beantwoorden. Beoogd wordt het bevorderen van het omgevingsbewustzijn van de deskundige en het bevorderen van het inzicht in de juridische context van zijn optreden in rechte. Bij het horen van deskundigen door de rechter treden wel eens taal- en begripsproblemen op. Hetzelfde geldt ook voor het schriftelijk rapporteren door deskundigen. In het programma is dan ook plaats ingeruimd voor het oefenen in rapporteren en vindt rechtbanktraining plaats (Moot Court).

De deskundige moet na voltooiing van de opleiding in staat zijn bij het optreden in rechte binnen juridische kaders te kunnen denken en vanuit die invalshoek zijn deskundigenbericht te kunnen opstellen. Tijdens de opleiding wordt dan ook in het bijzonder aandacht besteed aan het 'Model deskundigenbericht' en de 'Leidraad deskundigenbericht', in 2007 verschenen van de zijde van de Raad voor de Rechtspraak. Bovendien wordt aandacht besteed aan de gedragscode die voor de deskundigen geldt. Inmiddels hebben reeds ruim 300 deskundigen met succes de opleiding gevolgd.

Het accent ligt bij deze opleiding op civielrechtelijke gebied. Deskundigen die uitsluitend op strafrechtelijk gebied werkzaam zijn, kunnen kiezen voor een strafrechtelijke afstudeervariant. Het is ook mogelijk om zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk af te studeren.

Bij een succesvol afgeronde opleiding ontvangen de deelnemers een diploma.

Tijdens de contactcolleges komen de navolgende onderwerpen aan de orde:

De deskundige en de opleiding, Inleiding in het civiele rechtssysteem

Presentatietraining Moot Court deel I

Rapporteren

Inleiding Burgerlijk recht

Burgerlijk Procesrecht

De rol van de deskundige in het proces

Straf(proces)recht

Methoden & Technieken / Training deskundigenbericht

Bestuurs(proces)recht

Bezoek aan de rechtbank 

Moot Court deel II

Juridisch Practicum / Proefexamen en Responsiecollege

 

(Meerdaagse) Nascholing
6750
(vrij van btw) inclusief consumpties/diners, exclusief verplicht voorgeschreven literatuur
Tijd14:30 - 21:30
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)

In de rechtsgeleerdheid is men nooit te oud om te leren. Praktijkjuristen kunnen niet meer zonder na- en bijscholing. Het is "lifelong learning". Postacademisch onderwijs aan de Leidse Rechtenfaculteit biedt u als juridische professional de mogelijkheid te kiezen uit een ruim scala aan kwalitatief hoogwaardige cursussen, verzorgd door topdocenten uit wetenschap en praktijk.

Het Leids PAO is een van de snelst groeiende spelers op de competitieve markt van het postacademisch onderwijs. Werden in 2002 nog circa 1200 cursisten ingeschreven bij circa 60 cursusdagen per jaar, inmiddels verwelkomen wij jaarlijks 2000-2500 cursisten bij circa 200 cursusdagen.
 

Sterrenwachtlaan 11
2311 GW
Leiden
071-5278666
Selecteer een bestand aub.