Opleidingen details Benecke

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Edinburgh: De Persoon(lijkheid) (ID nummer: 386973)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Bij- en nascholing2013-9-2020 t/m 12-9-2021

Komend voorjaar gaan wij naar Edinburgh! Op deze mooie UNESCO-wereld erfgoedlocatie  gaat van 7 t/m 11 juni 2020 een geheel nieuwe editie van de intensieve nascholing uit het  Curriculum Persoonlijkheidsstoornissen plaatsvinden.

Nieuw is dat alle lezingen en (deels de) workshops door - telkens verschillende - koppels  worden gegeven.

Het thema van deze twaalfde editie is de persoon(lijkheid). Immers, al uw patiënten zijn in de  eerste plaats een persoon en ieder persoon heeft persoonlijkheidseigenschappen. Als deze zich te nadrukkelijk of uitgesproken manifesteren staan ze het psychosociaal functioneren en  behandeleffecten in de weg. Voorbeelden hiervan zijn mensen die te veel zaken uit de weg gaan, zichzelf overschatten, hun emoties slecht kunnen reguleren, het allemaal te goed willen doen,  niet goed beslissingen durven nemen of juist te impulsief zijn. Interventies zijn dan noodzakelijk, ook als klinische stoornissen (depressie, angst, ADHD, verslaving, et cetera) op de voorgrond staan en als protocollen/zorgstandaarden niet aanslaan. Bij het effect van interventies speelt ook de persoon(lijkheid) van de behandelaar een belangrijke rol, zoals het vermogen tot empathie en  het samenwerken met patiënten, hun naasten en met collega’s.

Al deze facetten worden door de vier sprekers uitvoerig belicht waardoor u weer bij bent met  recente kennis. Expliciet is er aandacht voor: Guideline-informed treatment – Personality  Disorders (GIT-PD), een nieuwe behandelvorm waarbij de kenmerken van verschillende bewezen effectieve behandelingen worden gecombineerd. Maar ook schematherapie, farmacotherapie, hechting, mentaliseren, stagnaties en breuken herstellen, (voor- en achtertuin) narcisme, perfectionisme, emotieregulatie binnen gezinnen met speciale aandacht voor pubers/ adolescenten en werk komen aan bod. De theorie wordt bruikbaar gemaakt voor uw praktijkvoering tijdens de workshops, waarin ook volop ruimte is voor uw eigen casuïstiek.

Herstel kent vele facetten en invalshoeken: persoonlijk herstel, klinisch herstel, functioneel  herstel en maatschappelijk herstel. Psychische problemen hebben effecten op de omgeving  (privérelaties en arbeidsvermogen) en omgekeerd. Wij moeten ons dus ook expliciet richten  op relaties in verleden, heden en toekomst, alsook op maatschappelijk herstel (werk).  Kortom: context, tijd en plaats verdienen aandacht in onze diagnostiek en behandelingen!

In Edinburgh worden u aanknopingspunten gegeven voor meer persoons gerichte zorg met  aandacht voor de context en voor de behandelaar(s) zelf.

academici en HBO-ers
Studiedag
 Verbredend
 Verdiepend
40
80
€ 1.375,=. Daarbij inbegrepen zijn het cursusmateriaal, de welkomstreceptie, verfrissingen en lunches. Niet inbegrepen zijn de reis-en verblijfskosten en verzekeringen.Tevens kunnen deelnemers na de nascholing de presentaties via internet bekijken.
20
Geen toetsing, wel evaluatie
ja
Deelnemer moet psychiater, psycholoog of psychotherapeut zijn.
Bestand 
Mailing Edinburgh.pdf625 KB
Type cursus/nascholing (1 jaar) tarief €185,- (excl. BTW)
 Ja
Tijd16:00 - 14:00
LocatieEdinburgh (GB) (Toon kaart)
OpmerkingenNascholing in Wenen, locatie volgt z.s.m. (verplaatste uitvoering Edinburgh i.v.m. COVID-19)

Benecke is meer dan 25 jaar de toonaangevende bedenker, ontwikkelaar en uitvoerder van educatie- en communicatieconcepten voor professionals in de gezondheidszorg. In nauwe samenwerking met medisch-wetenschappelijke verenigingen organiseren wij zowel kleinschalige als grootschalige nascholingsprojecten. Voorbeelden zijn (jaar)symposia, studiedagen, workshops, reviews, TeleReviews®, online nascholingen en webcasts. De uitgeverij van Benecke verzorgt de productie van themabijlagen en congresverslagen.De inhoud van de nascholingen wordt altijd samengesteld onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke Raad van Advies en is altijd geaccrediteerd. Onze projecten richten zich voornamelijk op medisch specialisten, huisartsen, tandartsen en paramedici.

Falckstraat 15 - 29 5e etage
1017 VV
AMSTERDAM
(020) 715 06 00
Selecteer een bestand aub.