Opleidingen details Jeugdzorg Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Hechting: Diagnostiek en Interventie. Basistraining NIKA (ID nummer: 386899)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie2112-5-2020 t/m 11-5-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 712-5-2020 t/m 11-5-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek1412-5-2020 t/m 11-5-2023
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie2112-5-2020 t/m 11-5-2023

Gezien het enorme belang van gehechtheidsrelaties op de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat professionals weten hoe ze signalen van een verstoorde gehechtheid bij het kind kunnen waarnemen en hoe ze sensitief en verstorend opvoedgedrag in kaart kunnen brengen. Welke aspecten zijn van belang, hoe breng je ze in kaart (welke hulpmiddelen zijn hierbij beschikbaar?) en hoe kun je veranderingen aanbrengen in dit gedrag? Wat zijn bewezen effectieve behandelmogelijkheden? Deze vragen staan tijdens deze cursus centraal. De jeugdzorgrichtlijn problematische gehechtheid en de implementatie daarvan in de eigen werksetting zal tevens behandeld worden, net als het NIKA Diagnostiek en Interventie Protocol

Leerdoelen:

Hoofddoel:

Na afronding van de training is de deelnemer in staat hechtingsproblematiek en het risico daarop te herkennen bij cliënten.De deelnemer kent de deelnemer het NIKA Diagnostiek en Interventie protocol en is in staat bewezen effectieve behandelprincipes uit te voeren bij gehechtheidsproblematiek. Ook kent de deelnemer de richtlijn problematische gehechtheid.

Subdoelen per taakgebied:

Op het gebied van hechting en diagnostiek:

1. Deelnemers doen kennis op over de theorievorming rondom hechting: de kenmerken van

de verschillende typen gehechtheid, het herkennen van symptomen van onveilige

hechting bij het kind, de voorwaarden voor de ontwikkeling van veilige gehechtheid

binnen de opvoeding en opvoedingscontext (ouderlijke sensitiviteit; reflectief

functioneren/mind-mindedness), de kenmerken van atypisch opvoedgedrag die een rol

spelen in het ontstaan van gedesorganiseerde hechting.

2. Deelnemers doen vaardigheden op in het doen van handelingsgerichte diagnostiek van de

hechtingsrelatie, zoals het observeren ouder-kind interacties dmv (micro)analyse van de

videofragmenten; het gebruik van observatie-instrumenten; de achtergrond en de

interpretaties van de scores van de Attachment Insecurity Screening Inventory (AISI) 2-5

jaar, de AISI 6-12 jaar en de Globale Indicatielijst Hechting (GIH) 13-18 jaar; interviews

die zicht geven op het reflectief functioneren van de ouder en de mentale representatie

van de ouder van de ouder-kind relatie (intern werkmodel).

3. De indicaties- en contra-indicaties van verschillende behandelmethoden zijn bekend.

 

Op het gebied van hechting en behandeling:

1. De deelnemers zijn bekend met de verschillende behandelvormen bij hechtings- problematiek/ een hechtingsstoornis.

2. Deelnemers krijgen inzicht in de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar

hechtingsinterventies. Zij leren wat de werkzame bestanddelen zijn van hechtings- interventies.

3. Deelnemers zijn bekend met de richtlijn rondom het handelen bij problematische

gehechtheid in de jeugdzorg

4. Deelnemers maken kennis met een behandelprotocol ter vermindering van een verstoorde gehechtheid (NIKA).

5. Het kunnen formuleren, hanteren en bijstellen van behandelingsdoelen op het gebied van

hechting samen met de cliënt wordt geoefend.

6. Kennis en vaardigheden voor het tot stand brengen en voortdurend onderhouden van een

positieve behandelingsrelatie en voor het omgaan met weerstanden o.a. door het leren

ontschuldigen en versterken van cliënten, maar ook door het zelf bewust hanteren van de

aangereikte vaardigheden.

7. Het leren geven van psycho-educatie aan ouders over de hechting

8. Het meten en geven van feedback op behandelresultaten aan opvoeders en het kind.

 

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
10
18
ja
550
21
toetsing en evaluatie
nvt
Bestand 
Brochure HDI 2020.docx53 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
Locatie

Tijd09:30 - 17:00
LocatieMiddelburg (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
Locatie

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

Organiseren en geven van trainingen voor jeugdzorg professionals.

Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
06-19340492
Selecteer een bestand aub.