Opleidingen details Cloos To You en De Bakermat Opleidingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus Eerste Hulp aan aan Kinderen + BLS en Hulp in Acute situaties (ID nummer: 386815)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(2019 Categorie A) Scholing Kinder-EHBO herhaling4 
(2019 Categorie A) Scholing Reanimatie kind en volwassene4 
Scholing (kinder) EHBO en kinderreanimatie (2016)8 

Cursusinformatie:

Het is belangrijk dat de Kraamverzorgende over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om op de juiste wijze eerste hulp te kunnen verlenen in het gezin waar zij op dat moment werkt.

Deze hulpverlener kan nodig zijn in acute situaties bij de baby en eventuele andere kinderen in het kraamgezin, maar ook de kraamvrouw kan hulp nodig hebben.

Tijdens deze cursus worden de competenties geleerd, geoefend en worden de onderwerpen uitgediept. Door middel van oefeningen met een Lotus, worden de vaardigheden getoond, waarna de kraamverzorgende deze gaat oefenen.

Deze Basistraining Eerste Hulp aan Kinderen bestaat uit 8 lesuren en is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig (kraamzorg, kinderdagverblijven en onderwijsinstellingen) met kinderen omgaat en nog in het bezit zijn van het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen, afgegeven door het Oranje Kruis.

De lessen worden gegeven door ervaren instructeurs en verdeeld over 2 dagdelen les, die naar wens overdag, tijdens de avonduren of in het weekend gegeven worden. De locatie wordt in overleg bepaald, dit kan bijvoorbeeld een bedrijfsruimte, buurthuis of andere geschikte locatie zijn.

Tijdens deze Basisopleiding wordt er gebruik gemaakt van het boekje Eerste Hulp aan Kinderen, uitgave van het Oranje Kruis en een reader + thuiswerkopdrachten geschreven door Martine Cloosterman.

Voorafgaand aan de opleiding krijgt de cursist een Thuiswerkopdracht, zodat de cursist zich goed kan voorbereiden op de lessen en vragen kan stellen over de bestudeerde lesstof. Benodigde (SBU) studiebelastingsuren voor het uitwerken van de thuiswerkopdracht ongeveer 6 uur.                     

Dit voortraject verhoogt het leereffect.

Omdat kraamverzorgende buiten de baby ook voor een kraamvrouw zorgen, zijn er extra onderdelen aan deze training toegevoegd, namelijk het handelen bij stoornissen in de vitale functies bij volwassenen.

De kraamvrouw en haar partner kunnen tijdens de aanwezigheid van de kraamverzorgende ook in een situatie verkeren dat zij hulp nodig hebben. De kraamverzorgende moet dan ook kunnen handelen.

Tijdens de lessen is er afwisseling tussen de theorie en praktijkoefeningen. Er wordt gewerkt met in scene gezette ongevalssituaties met behulp van een LOTUS

De lesstof bestaat uit een aantal onderdelen:

 

Deel 1:

  • Algemeen, het uitwisselen van werkervaringen op het gebied van eerste hulp verlening.
  • Letsels en de daarbij behorende hulpverlening en verbandtechnieken.
  • Oefenen en uitdiepen van de lesonderwerpen aan de hand van casussen en in scene gezette ongevalssituaties.

 

Deel 2:

  • Stoornissen in de vitale functies bij baby’s/kinderen en volwassenen.
  • Reanimatievaardigheden en gebruik van AED bij baby’s, kinderen en volwassenen.
  • Bespreken en uitdiepen van de onderwerpen à Fluxus, (pre)eclampsie en flauwte.

Tijdens de deze lesmomenten worden de competenties van de cursisten beoordeeld

Na het volgen van de vervolglessen wordt er 2 jaar na het behalen van het basiscertificaat, het herhalingscertificaat afgegeven.

 

Leerdoelen:

 

De kraamverzorgende:

  1. Heeft ervaringen uitgewisseld over de verschillen tussen baby’s, jonge kinderen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerstehulpverlening, zoals o.a. lichaamsbouw, gedrag van kinderen bij ongeval/ziekte en de wijze waarop ze in voorkomende situaties hier op gereageerd heeft/mee omgegaan is.
  2. Kan verwoorden waarom het noodzakelijk is om bij een hulpverlening de Vijf belangrijke punten van de EHBO te gebruiken.
  3. Kan verwoorden welke kinderziekten er kunnen optreden, op welke wijze zij hiermee moet omgaan en

 Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing
€ 115,-
Hoofdniveau
Welbevinden en veiligheid
Vroegsignalering
Professionaliteit
Informatie en communicatie
Tijd18:00 - 22:15
LocatieLeidschendam (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 22:15
LocatieLeidschendam (NL) (Toon kaart)

Cloos To You is een bedrijf dat nu 13 jaar bestaat en verschillende soorten opleidingen verzorgd door heel Nederland. De Bakermat Opleidingen bestaat nu 1 jaar.
Hier worden veel verschillende opleidingen gegeven:
Op het gebied van Eerste Hulp Verlening: EHBO voor Volwassenen en kinderen – BHV – Reanimatie voor volwassenen, kinderen en baby’s – Trainingen voor de BHV ploeg.
Op het gebied van de kraamzorg:
De branchegerichte opleiding tot kraamverzorgende via de VVT – cursus Vroegsignalering in kraamgezinnen – Acute verloskunde – Shaking Baby Syndroom – MIC en MIM.
Diversen gezondheidszorg:
Vroegsignalering in de ouderenzorg – Omgaan met ongewenst gedrag - Assertiviteitstrainingen
Daarnaast ontwikkel ik voor verschillende opleidingsinstituten opleidingstrajecten voor in-company
Trajecten voor de opleiding tot verpleegkundige, verzorgende en Helpende Zorg en Welzijn.
Bijscholingen voor LOTUS en kaderinstructeurs EHBO
Mijn lesactiviteiten bestaan uit het geven van bovenstaande opleidingen / cursussen / trainingen, het verzorgen van praktijkdagen/trainingen voor bovengenoemde opleidingen en korte trajecten zoals de cursus Medische basis kennis, Medisch technisch handelen en Assessorentraining.

Tijdens de cursus Vroegsignalering werk ik met een co – trainer, dat geeft mij de gelegenheid om als trainingsacteur met de deelnemers simulaties te doen. Zo kunnen zij in een veilige omgeving vaardigheden trainen.

 

Fahrenheitstraat 373
2561 DX
Den Haag
06-24758331
Selecteer een bestand aub.