Opleidingen details Instituut voor Onderwijs en Opleiden, AmsterdamUMC

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Crisis Resource Management training kinderanesthesie (ID nummer: 386614)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 247-5-2020 t/m 6-5-2021

Uit onderzoek blijkt dat medische fouten veelal mede worden veroorzaakt door misstanden in besluitvorming, samenwerking en gebrekkige communicatie tussen teamleden.

Bij het specialisme kinderanesthesie speelt, als extra belemmerende factor, de beperkte fysiologische reserves van baby en kind. Daarnaast wordt er vaker gewerkt met meer, minder ervaren, teamleden dan bij reguliere volwassen en ervaren veel medische professionals meer emotionele stress als het gaat om de zorg voor een ernstig ziek kind. Tot slot vraagt het om een andere toepassing en gebruik van materiaal en medicatie.

Om routine te krijgen in deze events vereist dit dat de verschillende disciplines (kinder)anesthesioloog, chirurg, OK-assistent, anesthesie medewerker en aio’s, gezamenlijk worden getraind volgens de CRM principes. 

Met behulp van Crisis Resource Management (CRM), een in de luchtvaart beproefde methode, kunnen deze niet-technische vaardigheden geoefend en verbeterd  worden. Zo staat naast het functioneren van het individu, ook de prestatie van een heel team en teamsamenwerking centraal. Op deze manier kan doelgericht gewerkt worden aan het optimaliseren van de veiligheid van het kind en het veilig voelen van het team in een specifieke en altijd veranderende situatie behorende bij de leeftijd van het kind.  

Tijdens de training wordt eerst een deel van de CRM theorie besproken. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de onderdelen die nog nadrukkelijker van toepassing zijn op het kind. Daarna zal de cursist gedurende de rest van de dag door middel van deelname aan een 2 a 3 tal casuïstieken deze CRM principes in de praktijk brengen. Deze casuistieken worden nabesproken en van daaruit kunnen persoonlijke leermomenten worden getrokken.  

 

LEERDOELEN:

Het doel van de training is om aan het eind van de dag de CRM principes te herkennen (inclusief het nut ervan) en te kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk.

De volgende specifieke leerdoelen (indeling vlgs. Bloom) zijn geformuleerd:

Kennis:

De cursist heeft kennis van:

de principes van Crew Resource Management (CRM);
de Human Factors waardoor incidenten in de patientenzorg ontstaan;

 

Inzicht:

De cursist heeft inzicht in:

de beperkingen van de werking van het menselijk brein;
het gegeven dat iedereen fouten maakt;
de relatie tussen CRM principes en zijn/haar functioneren in de dagelijkse praktijk;

 

Toepassing:

De cursist heeft

De CRM principes in een training situatie toegepast;
Een eigen leerdoel uit de CRM principes benoemd en toegepast;
De closed loop communicatie toegepast;
Het “STOP” concept toegepast;

 

Analyseren, Synthese en Evalueren:

De cursist heeft:

De CRM trainingsituatie geanalyseerd;
Aan de hand van een CRM trainingssituatie de hiaten in medische kennis en/of protocollen benoemd;
Een CRM trainingssituatie geanalyseerd en de positieve punten benoemd;
Samen met het team de gemaakte fouten in de CRM trainingssituatie benoemd
Samen met het team de concrete persoonlijke verbeter punten vanuit de CRM trainingssituatie benoemd

(Meerdaagse) Nascholing
 
375
Tijd08:00 - 12:00
LocatieAmsterdam Zuid-Oost (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieAmsterdam Zuid-Oost (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 12:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 12:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Academisch Medisch Centrum
Beleid: Onderwijsraad AMC
Afdeling Onderwijssupport Taakgroep Faculty Development
Centrum of Evidence Based Education
uitvoering: afd. Bij- en nascholing

Academisch Medisch Centrum Meibergdreef 9
1105 AZ
Amsterdam
Postbus 22660
1100 DD
Amsterdam
020-5668651
Selecteer een bestand aub.