Opleidingen details KNMG/RGS

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Visitatietraining RGS 2020 (ID nummer: 386508)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 256-1-2020 t/m 5-1-2021

Basistraining visitatoren medisch specialismen en profielen vallend onder het Kaderbesluit CCMS

Achtergrond

Deze  basis visitatietraining is bedoeld voor alle nieuwe leden van de plenaire visitatie commissies  (PVC’s) welke vallen onder het Kaderbesluit CCMS.  Conform het Reglement PVC’s moeten alle leden van de PVC’s deze cursus gevolgd hebben voordat zij door de RGS als lid visitator /lid PVC  benoemd worden.  Het betreft een permanente  training welke maandelijks wordt  gegeven in de Domus Medica.

Organisatie

De organisatie van de training is in handen van het bureau van de afdeling opleiding en registratie (O&R) van de RGS  in samenwerking met de secretarissen van cluster 2.


Contactpersonen zijn:

 Reinier Braams, secretaris RGS

 Mattijs Glas, medewerker afdeling erkenningen  RGS


Programma commissie

Voorzitter van de programmacommissie is  Dr. R. (Reinier)  Braams, secretaris RGS

Overige leden van de programmacommissie zijn:

Dr. J.P. (Jos)  Lips, secretaris RGS

Dr. Sylvia Veen, secretaris RGS

 

Doelgroep

Alle nieuw te benoemen leden van de PVC’s vallend onder het Kaderbesluit CCMS.

 

Leerdoelen

Na voorbereiding op -  en deelname aan de basis visitatietraining:

 1. Is de deelnemer op de hoogte van de erkenningsprocedure waarvan  de visitatie deel  uitmaakt
 2. Is de deelnemer op de hoogte van de bij de erkenningsprocedure  toepasselijke regelgeving 
 3. Is de  deelnemer op de hoogte van de positie en taak van de PVC en visitatiecommissie
 4. Is de deelnemer op de hoogte van de voorbereiding welke nodig is voorafgaand aan een visitatie
 5. Is de deelnemer op de hoogte van een aantal aspecten waar de RGS bij visitaties specifiek aandacht aan besteedt zoals:
 6. Het belang van het individueel opleidingsplan en portfolio
 7. De borging van de niet medische competenties
 8. Implementeren en in stand houden van een interne PDCA-cyclus
 9. De rol van de centrale opleidingscommissie
 10. Is de deelnemer op de hoogte van de wijzigingen welke recent in een aantal visitatie gerelateerde documenten ( erkenningsaanvraag deel 1, visitatierapport, visitatiewerkdocument) zijn doorgevoerd.
 11. Is de deelnemer op de hoogte van de systematiek van het formuleren van voorwaarden en aanbevelingen en heeft hiermee geoefend
 12. Is de deelnemer op de hoogte van de gebruikelijke gesprekstechnieken bij visitaties en heeft hiermee geoefend

 

Opzet van de training

De herhaaltraining duurt een dag waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

Proces van erkenning en de rol van alle actoren hierin

Relevante regelgeving

Positie en rol PVC en visitatiecommissie

Specifieke aandachtspunten bij visitatie

Formuleren voorwaarden en zwaarwegende adviezen

Gesprekstechnieken

 

De deelnemers (maximaal 15 per training) hebben  voorafgaand aan de training de volgende documenten ontvangen met de opdracht deze te bestuderen:

 

Cursusboek met theorie en PPT presentatie

Geanonimiseerd visitatierapport met opdrachten

 

Na het plenaire  programma  in de ochtend worden de deelnemers in twee groepen verdeeld om onder begeleiding van een secretaris RGS  de verdere programma onderdelen te doorlopen.

De dag wordt plenair afgesloten.

(Meerdaagse) Nascholing
0
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 17:00
Locatie

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 17:00
Locatie

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), deze voert namens de overheid taken uit m.b.t. opleiding en (her)registratie van medisch specialisten en erkenning van opleidingsinrichtingen.

Mercatorlaan 1200
3502 LB
Utrecht
Postbus 20053
3502 LB
utrecht
0302823228
Selecteer een bestand aub.