Opleidingen details Universitair Medisch Centrum Groningen/urologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

de urologische zorg voor de patiënt met een dwarslaesie (ID nummer: 386347)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing Urologie210-2-2020 t/m 9-2-2021

Inleiding

 

Geachte collegae,

 

Het UMCG Centrum voor Revalidatie helpt volwassenen en kinderen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Het is het enige academische revalidatiecentrum in Nederland. Patiënten komen uit heel Nederland maar vooral uit de 4 noordelijke provincies. Het UMCG Centrum voor Revalidatie richt zich op de complexe revalidatiezorg en dan vooral op het eerste deel van het revalidatietraject: diagnostiek en het opstellen en de start van de medisch specialistische revalidatiebehandeling

 

In het UMCG Centrum voor Revalidatie revalideren onder andere patiënten met een dwarslaesie. Vroeger overleden de dwarslaesie patiënten jong aan de gevolgen van nierfalen t.g.v. hoge drukblazen en/of infecties. Inmiddels is hiervoor veel meer aandacht. Zo is er een goedlopende samenwerking tussen de afdeling Urologie van het UMCG en het UMCG Centrum voor Revalidatie. Wij nemen u deze avond mee in onze samenwerking en bespreken graag met u de urologische zorg voor de dwarslaesie patiënten.

 

 

De eerste spreker is mw. G. van der Wal, revalidatie arts in het UMCG Centrum voor Revalidatie. Zij zal spreken over de zorg voor de dwarslaesiepatiënt vanuit revalidatieperspectief. De invloed van de hoogte en mate van uitval van de dwarslaesie zal hierin aan bod komen. Ook zal zij u meenemen in het veranderende dwarslaesielandschap.

Daarna zal mw. J.M. Lammers, uroloog in het UMCG spreken over de urologische diagnostiek bij een patiënt met een recent ontstane dwarslaesie

Als derde spreekt mw. J. Martens-Bijlsma, verpleegkundig specialist in het UMCG Centrum voor Revalidatie. Aan de hand van een aantal cases zal zij u mee nemen in het behandelplan t.a.v. het mictiebeleid van de dwarslaesiepatiënt. Het belang van een goed defecatiebeleid zal hierin niet ontbreken.  

Tot slot zal onze laatste spreker van deze avond Rutger Dost zijn, aios in het UMCG en momenteel bezig met zijn differentiatie stage in de andrologie. Hij zal spreken over sexuele problemen en fertiliteitsvraagstukken bij de mannelijke dwarslaesie patiënten.

 

Wij nodigen u graag uit voor deze regioavond urologie. Ook de revalidatieartsen uit het UMCG en de regio, alsmede andere geïnteresseerde zorgverleners zijn van harte uitgenodigd.

 

Namens de vakgroep Urologie van het UMCG

Rianne Lammers en Igle Jan de Jong

 

Refereerbijeenkomst
Bestand 
Regioavond Urologie.pdf635 KB
 
0
Tijd18:30 - 21:30
Locatie9713 GZ Groningen (NL) (Toon kaart)

Afdeling urologie

Hanzeplein 1
9700 RB
Groningen
Postbus 30001
9700 RB
Groningen
050 - 3612380
Selecteer een bestand aub.