Opleidingen details UMCG, afdeling Medische Microbiologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

BRMO Symposium (ID nummer: 386147)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2428-1-2020 t/m 27-1-2021

Zowel patiënten als medewerkers kunnen in het UMCG worden blootgesteld aan resistente micro-organismen, hetgeen voor beiden nadelige consequenties kan hebben. Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken zijn er diverse richtlijnen en protocollen van kracht. Deze infectiepreventiemaatregelen leiden nog al eens tot discussie op management- zorg- en medisch niveau over b.v. de kosten, de effectiviteit van de maatregelen, zorglogistieke consequenties, klinische relevantie enz. Tegelijkertijd wordt het belang van een goed infectiepreventiebeleid onderkent in het kader van de UMCG-doelstellingen met de klinische focus op Transplantatie, Oncologie en Acute Zorg, en de UMCG-brede thema’s Healthy Aging en Patiëntveiligheid.

Als afsluiting van het BRMO & Isolatie themajaar 2019 organiseert de afdeling Medische Microbiologie & Infectiepreventie samen met haar UMCG-partners een symposium over bovengenoemd thema.  

De vraag is waar we nu staan en of de balans tussen doelmatigheid en kwaliteit & veiligheid wel in evenwicht is. Maken we hierin de juiste keuzes? M.a.w. het kost heel wat, maar wat levert het op? Op het symposium willen we dit vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken belichten.

Leerdoelen:

Na deelname aan het BRMO Symposium zal de bezoeker

- meer inzicht hebben in het voorkomen en vóórkomen van Bijzondere Resistente Micro-Organismen.

- meer overzicht hebben over de schakel aan infectiepreventiemaatregelen die het UMCG neemt om de verspreiding van BRMO te voorkomen. 

- meer beargumenteerde kennis hebben over het UMCG preventie- en isolatiebeleid

- meer kennis hebben van de economische en ethische factoren die een rol spelen bij het al dan niet behandelen van BRMO

 

(Meerdaags) Congres
 
0
Tijd12:00 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

MMB-doelstellingen

Bescherming van patiënten tegen infecties, het geven van snelle en juiste diagnostische antwoorden, het geven van advies t.a.v. optimale behandeling, het bijdragen aan kennis en innovatie in het belang van onze patiënten.


Dit zijn de doelstellingen van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie (hoofd: Prof. dr. Alexander Friedrich) aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het is de taak van de afdeling om deze kennis en vaardigheden, in het belang van alle patiënten, te verspreiden middels publicaties, scholing en opleiding.

Om deze taak te volbrengen, behelzen de activiteiten van de afdeling (die beschikt over ca. 210 medewerkers) naast diagnostiek en onderzoek op het gebied van virale, bacteriële, schimmel-, en parasitaire infecties, ook de opleiding van studenten, coassistenten en arts-assistenten. De afdeling is primair verantwoordelijk voor alle microbiologische diensten en de ziekenhuishygiëne in het UMCG, dat een instelling voor derdelijnszorg alsmede een academisch opleidingsziekenhuis is, en dat over een groot scala aan faciliteiten voor gespecialiseerde patiëntenzorg beschikt.

Ten aanzien van patiëntenzorg biedt de afdeling een volledig spectrum aan de allernieuwste diagnostische procedures voor een snelle, precieze en op de patiënt afgestemde diagnose van infectieziekten. Onderzoeksuitslagen worden altijd voorzien van klinisch advies op basis van epidemiologische kennis over ziekteverwekkers en hun mate van gevoeligheid voor antibiotica, teneinde de individuele patiënt optimaal te behandelen.
Op het gebied van onderzoek richt de afdeling zich op een beter inzicht in de rol van micro-organismen in ziekte en gezondheid. Bij dit onderzoek worden methoden aangewend variërend van de moleculaire genetica van ziekteverwekkers tot de moleculaire diagnostiek, moleculaire epidemiologie en klassieke epidemiologie.

Wat betreft scholing en opleiding verzorgt de afdeling onderwijs aan geneeskundestudenten en studenten in de biomedische wetenschappen en de biowetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en verzorgt zij tevens scholing en opleiding van artsen, verpleegkundigen en ziekenhuishygiënisten van andere instellingen. Binnen het medisch centrum biedt de afdeling onderwijs en opleiding in de medische microbiologie aan coassistenten en verzorgt zij de opleiding tot medisch specialist.

Hanzeplein 1 De Brug, 2e etage HPC EB 80
9713 EZ
Groningen
Postbus 30.001
9700 RB
Groningen
050-3613480
Selecteer een bestand aub.