Opleidingen details Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Congres - In verbinding blijven met ouders (ID nummer: 385983)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd717-6-2020 t/m 1-11-2020

De relatie tussen hulpverlener en cliënt is het meest werkzame element in elk hulpverleningsrelatie. 

Dit geldt zeker voor de relatie tussen de ouders van de cliënt en de hulpverlener. Het begeleiden van ouders is echter niet altijd gemakkelijk en kan soms ontaarden in wantrouwen.   

Hoe kun je ervoor zorgen in verbinding met ouders te blijven zonder het gezamenlijke  belang binnen hulpverlening, opvang en onderwijs uit het oog te verliezen? Ouderschapsdeskundige Alice van der Pas (1933-2017) bedacht hiervoor de term de ‘ouderbegeleidende positie’. Ouders hebben een onvoorwaardelijk besef dat zij verantwoordelijk zijn voor hun kind, stelde zij. Opvoeden is een zware klus en je hebt als ouder slechts deels in de hand wat er allemaal met je kind gebeurt. Dit maakt het ouderschap kwetsbaar. Tegelijkertijd wijst Van der Pas erop dat goed ouderschap het fundament van onze samenleving is. En dat vraagt om solidair te zijn met ouders. Hiertoe is gerichte aandacht vanuit de hulpverlening nodig. Werken vanuit een ouderbegeleidende positie biedt handvatten om steeds de verbinding te (her)vinden wanneer je weerstand ervaart of je machteloos voelt.

Tijdens dit congres zal het concept van de ouderbegeleidende positie vanuit verschillende invalshoeken worden besproken.  

Leerdoelen:

  • De ouderbegeleidende positie als hulpmiddel voor professionals in de samenwerking met ouders
  • Het belang van een luisterende houding bij opvoedproblematiek
  • Omgaan met weerstand van ouders
  • Opvoeden als groeiproces en het belang van delen van verhalen voor ouders
  • Sensitief omgaan met de beleving van ouders van een zorgintensief kind
  • Competenties voor het voeren van de interculturele dialoog met ouders
  • Communicatieve vaardigheden bij moeilijke gesprekken met ouders
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dit congres is gericht op HBO- en academisch opgeleide hulpverleners en docenten die in hun werk ondersteuning en behandeling bieden aan ouders rondom ouderschap en opvoeding.
5
Nee
295
Bedrag is ex. 21% BTW en inclusief schrijfmateriaal, koffie, thee, lunch, bewijs van deelname en bijschrijving registerpunten. Er zijn diverse kortingen mogelijk.
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd10:00 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Aanbieder van studiedagen, symposia, congressen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.

De Mandel 2a
6227 CS
Maastricht
043-2057962
Selecteer een bestand aub.