Opleidingen details Brainfeed

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Zie de mens - Filosofische mensbeelden en de relatie met de geneeskunde (ID nummer: 385781)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 31211-6-2020 t/m 10-6-2021

Zie de mens!

Filosofische mensbeelden en geneeskunde

 

Inleiding

Na deze Masterclass hebt u op verrassende wijze inzicht verkregen in zowel de ontstaansgeschiedenis van onze huidige mensbeelden als in de relevantie van deze kennis voor uw (klinische) beroepspraktijk. U zult verrast zijn tot welke inzichten dit leidt en er meteen mee aan de slag willen in uw dagelijks werk.

 

Ons mensbeeld

De mens is een wezen dat zich niet zo gemakkelijk laat definiëren; hoe wij onszelf zien verandert ook voortdurend onder invloed van wetenschappelijke en filosofische ontwikkelingen. Dit is niet alleen interessant vanuit intellectueel perspectief. Ons mensbeeld beïnvloedt alle praktische discussies die we voeren - of die nu gaan over eigen verantwoordelijkheid in de zorg, of over de optimale manier om een groep professionals aan te sturen.

In deze masterclass gaan we in op de vraag op welke manier wij, laat-moderne mensen, onszelf zien en hoe dit menstype in de loop van de geschiedenis is ontstaan. Naast de klassieke filosofen staan we daarom uitvoerig stil bij de denkers uit de Verlichting en de Romantiek, en diegenen die uit deze tradities zijn voortgekomen, zoals Nietzsche, Sartre, Kierkegaard en Freud.

 

Van groot belang in het werk van iedere arts

Als arts maakt het nogal wat uit of je je patiënt vooral als een fysisch systeem ziet (‘we zijn ons brein’), of als een wezen dat volledige keuzevrijheid heeft (en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheid), zoals bijvoorbeeld Sartre dat dacht. Het mensbeeld dat je hebt, bepaalt dus mede hoe je je verantwoordelijkheden als zorgverlener ziet, deze vormgeeft, en wat je verwacht van degene die tegenover je zit. Tegelijkertijd is het zo dat de mensbeelden die we hebben ook bepalen of we iets als een probleem zien of niet. Kortom, mensbeelden bepalen het dagelijkse klinische handelen op een ingrijpende manier.

 

Hoe is ons mensbeeld ontstaan?

Hoe wij onszelf zien (ons mensbeeld) is echter geen natuurlijk gegeven, maar kent een ontstaansgeschiedenis die teruggaat tot de tijd van Socrates. Wij bekeken de wereld vooral vanuit ons eigen perspectief, handelen vooral op basis van ons eigen gevoel, en vinden dat we ons in ons handelen op eigen wijze moeten ontplooien. Maar deze moderne visie, hoe vanzelfsprekend ze voor ons ook is, is niet ‘natuurlijk’ maar ontstaan in het werk van Descartes en in de afgelopen eeuwen verder ontwikkeld.

 

Door de eeuwen heen tot in het hier en nu

In deze Masterclass volgen we de geboorte van de moderne mens in de 16e eeuw, de verdere ontwikkeling tijdens de Verlichting, de spanningen die worden veroorzaakt door de opkomst van het protestantisme en de romantiek, culminerend in de tumultueuze 19e eeuw, waar het werk van Schopenhauer en Darwin van grote invloed is op het denken van Nietzsche (die de mens als ‘meest zieke dier’ kenschetst) en Freud (‘Het ik is geen baas in eigen huis’). Met name het werk van Nietzsche dreunt na tot in onze tijd: de manier waarop wij nu naar onszelf kijken is in belangrijke mate een reactie op “de dood van God”, zoals door Nietzsche is afgekondigd.

Docent

Menno de Bree (1974) studeerde filosofie is verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) als docent medische ethiek en filosofie.

 

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand 
Zie de mens.pdf186 KB
1295
Inclusief tweemaal lunch, diner, overnachting met ontbijt
LocatieBrummen (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Zie de mens, dag 1611-06-202009:30 - 17:30
Zie de mens, dag 2612-06-202009:00 - 17:00

Brainfeed organiseert meerdaagse masterclasses, congressen en andere nascholingsactiviteiten voor alle artsen, zoals medisch specialisten, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en huisartsen.  

Homeruslaan 20
3707 GS
Zeist
0653679189
Selecteer een bestand aub.