Opleidingen details Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

DEUS Point-of-Care Ultrasound in Nephrology 2020 (ID nummer: 385739)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing NVN Intensive Care 69-3-2020 t/m 8-3-2021

POINT-OF-CARE ULTRASOUND IN NEPHROLOGY

Point-of-care echografie wordt de laatste jaren steeds meer een onderdeel van het klinisch handelen binnen de verschillende medisch specialismen. Ook bij de evaluatie van patiënten met nieraandoeningen zal dit de komende jaren toenemend een rol gaan spelen door het beschikbaar komen van speciaal hiervoor ontwikkelde mobiele en betaalbare echoapparatuur op poliklinieken, intensive care afdelingen en spoedeisende hulp afdelingen. Point-of-care echografie heeft hier bewezen procedures veiliger te maken, diagnostiek te versnellen en de klinische besluitvorming betrouwbaar te kunnen ondersteunen. Discrete en praktische vragen kunnen direct en aan het bed worden beantwoord: Heeft deze patiënt tekenen van urineretentie? Heeft deze patiënt hydronefrose? Waar ligt de blaascatheter? Wat is de niergrootte? Is er sprake van longoedeem? Naast deze klinische voordelen brengt point-of-care echografie als een van de weinige technologieën de behandelaar weer dichter bij de patiënt, wat leidt tot meer voldoening voor zowel de behandelaar als de patiënt. Deze eendaagse cursus is speciaal ontworpen voor artsen geïnteresseerd in point-of-care echografie in de nefrologie.

De theorie zal in presentaties naar voren komen, het zwaartepunt van de cursus zal liggen in het hands-on gedeelte; het vervaardigen en interpreteren van echobeelden. Wij maken hierbij alleen gebruik van echofantomen en proefpersonen, doorgaans studenten geneeskunde.

Voor iedere cursus wordt dan ook een gedegen bestudering van de opgegeven lesstof en het leerboek verwacht teneinde de cursusdoelen te bereiken.

DOELGROEP

Artsen betrokken bij de opvang van patiënten met aandoeningen van de nier, o.a. nefrologen, internisten(acute geneeskunde), intensivisten, huisartsen en arts-assistenten (in opleiding).

DOEL

Het zelfstandig kunnen verrichten en interpreteren van point-of-care echografie op het gebied van de nefrologie.

CURSUSDUUR

1 dag

INHOUD CURSUS

Door middel van voorbereiding met het leerboek met bijbehorend online videomateriaal en tijdens de cursus gegeven didactische sessies, casuïstiek en hands-on oefeningen zullen de volgende point-of-care echografische onderwerpen uitgebreid aan bod komen:

 • Introductie Point-of-Care echografie
 • Basisprincipes echografie, fysica en ‘knobology’
 • Nier: Normale nier / Niercysten / Hydronefrose / Niertransplantatie
 • Blaas: Volumebepaling
 • Vullingsstatus: VCI / Hart subcostaal / Longecho (B-lijnen)
 • Procedures: Echogeleide centrale lijn / Nier biopt

LEERDOELEN

De cursisten worden na afloop geacht om:

 • Vertrouwd te zijn met en kunnen beschrijven van de basale natuurkundige principes van echografie.
 • Te kunnen beschrijven hoe echografie apparatuur, software en instellingen de echografische beeldvorming beïnvloeden.
 • De voordelen en beperkingen van Point-of-Care echografie te benoemen.
 • In staat te zijn relevante echografische beelden te verkrijgen, beoordelen en interpreteren.
 • Specifieke echogeleide procedurele vaardigheden te verrichten.

MEER INFORMATIE

Ter voorbereiding op de cursus zullen voor aanvang de lesmaterialen worden verstuurd, waaronder het  leerboek met eventueel bijbehorend online videomateriaal. Voorafgaand aan de cursus kan een digitale theoretische ingangstoets plaatsvinden om het beginniveau van de beginnende cursist te kunnen bepalen. Hiervoor vragen wij u een aan het internet te verbinden aparaat (smartphone/tablet/laptop) mee te nemen.  Na de cursus zal de eindtoets in twee delen (praktijk en theorie) plaatsvinden. De praktijktoets kan direct eenmalig herkanst worden bij een andere instructeur of de course director. De theorietoets kan herkanst worden bij een volgende cursus.

(Meerdaagse) Nascholing
750
Hoofdniveau
Overig
Tijd08:30 - 17:00
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Het Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde stelt zich ten doel kwalitatief hoogwaardig onderwijs te verzorgen in spoedeisende geneeskunde in de breedste zin van het woord, ten behoeve van medische en paramedische beroepsbeoefenaren dan wel beroepsbeoefenaren die vanuit hun taakstelling spoedeisende medische handelingen dienen toe te passen.

 

Ringveste 7 A
3992 DD
HOUTEN
Postbus 482
3990 GG
HOUTEN
030-634 65 80
Selecteer een bestand aub.