Opleidingen details Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

DEUS Supervised Scanning Course 2020 (ID nummer: 385730)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing NVN Intensive Care 68-4-2020 t/m 7-4-2021

Inleiding

Spoedechografie is een voor de SEH-arts niet meer weg te denken vaardigheid, wereldwijd en ook in Nederland. Het biedt duidelijke en bewezen verbetering van de patiëntenzorg door daadwerkelijk meer en betere diagnostiek aan het bed. Om het echografie onderzoek daadwerkelijke tot verbetering in de zorg voor de individuele patiënt te laten resulteren is het noodzakelijk dat de echografist de juiste beelden verkrijgt, een juiste en betrouwbare interpretatie van de beelden maakt en dit goed kan overbrengen. Naast het goed informeren van de patiënt is het met name van belang ook andere (mede)behandelaren op een dusdanig kwalitatieve wijze dat ook zij deze informatie in kunnen zetten om hun beleid te ondersteunen en te bepalen.

Om dit binnen de Spoedeisende Geneeskunde mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er zoveel mogelijk SEH-artsen zijn die dit kwaliteit en ervaringsniveau hebben verkregen en daarmee in staat zijn de echografie onderzoeken van anderen te superviseren. Dit zal resulteren in een uniforme kwalitatieve basis voor de spoedechografie verricht door SEH-artsen met interne en externe validiteit

Context

Het certificatietraject van de spoedechografie in Nederland heeft inmiddels vorm gekregen via de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). Het doel ervan is een solide juridische en kwalitatieve borging van de spoedechografie door SEH-artsen (i.o.) in Nederland te bewerkstelligen.

De beroepsvereniging (NVSHA) stelt op basis van internationaal beschikbare ervaringen met deze certificeringstrajecten dat 250 gesuperviseerde echo-onderzoeken (verdeeld over 50 echo onderzoeken per indicatie (FAST, Longen, Aorta, VCI en Hart)) een voldoende stevige basis biedt.

Voorbereiding

Om aan een scandag deel te kunnen nemen zal je de verschillende onderdelen van het RUSH-protocol reeds in voldoende mate moeten beheersen, want er worden geen inhoudelijke presentaties of instructies over de inhoud van het RUSH-protocol gegeven. Wij adviseren de deelnemers dan ook om vóór de scandag zo nodig een goede basiscursus (zoals de DEUS basiscursus) te volgen waarin alle onderstaande onderwerpen goed aan bod komen. Gecombineerd met zo veel mogelijk oefening in de eigen werkomgeving.

Tijdens de DEUS scandag worden de volgende echografische toepassingen verricht:

Echo cor: PSLA, PSSA, AP4, subcostaal

Echo Aorta abdominalis / vena cava inferior t/m inmonding rechter atrium

eFAST:  Morrison, Spleno-renaal, Douglas/recto-vesicaal, Pulmonaal

Cursusinhoud

Deze 1-daagse scandag wordt georganiseerd door DEUS en bestaat uit het onder begeleiding van directe supervisie verrichten van minimaal 20 gehele RUSH onderzoeken die eigenlijk weer bestaan uit vijf kernonderdelen (FAST/Longen/Hart/Aorta/VCI).

Tijdens de cursus zullen we gebruik maken van proefpersonen. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal getracht worden om ook proefpersonen met pathologie beschikbaar te laten zijn. Het betreft een intensieve 1-daagse cursus met 1:1 begeleiding, dus naast een coursedirector een verhouding van cursist:model:instructeur = 1:1:1. Het doel is dat elke cursist in ieder geval 100 volledige gesuperviseerde onderzoeken verricht heeft tijdens de scandag.

(Meerdaagse) Nascholing
1295
Hoofdniveau
Overig
Tijd08:30 - 17:00
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 17:00
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)

Het Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde stelt zich ten doel kwalitatief hoogwaardig onderwijs te verzorgen in spoedeisende geneeskunde in de breedste zin van het woord, ten behoeve van medische en paramedische beroepsbeoefenaren dan wel beroepsbeoefenaren die vanuit hun taakstelling spoedeisende medische handelingen dienen toe te passen.

 

Ringveste 7 A
3992 DD
HOUTEN
Postbus 482
3990 GG
HOUTEN
030-634 65 80
Selecteer een bestand aub.