Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Werkbegeleiding en supervisie (ID nummer: 385721)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCt- Nascholing op het gebied van supervisievaardigheden en/of didaktiek122-4-2020 t/m 1-4-2023

Opleiders en ggz-instellingen besteden steeds meer aandacht aan werkbegeleiding en supervisie, omdat dit verplichte onderdelen zijn van opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch (neuro-) psycholoog. Werkbegeleiding wordt ook nogal eens ingezet bij (nieuwe) collega’s die niet in opleiding zijn, om hen in te wijden in het vak en om de kwaliteit van de patiëntenzorg te bewaken. 
In de cursus worden deze vormen van deskundigheidsbevordering - supervisie en werkbegeleiding - als een samenhangend pakket aangeboden, omdat er naast duidelijke verschillen in werkvormen ook duidelijke inhoudelijke overeenkomsten zijn wat de doelen en de werkwijze betreft.
In de context van de opleiding hebben de werkbegeleider en de supervisor een grote invloed op de ontwikkeling van de opleideling.
Zowel in werkbegeleiding als in supervisie gaat het om bevorderen van een leerproces. De werkbegeleider/supervisor moet kennis en vaardigheden hebben met betrekking tot leerprocessen en in het creëren van een veilige en uitdagende leercontext. Beide vormen van begeleiding zijn gericht op het ontwikkelen van een professionele attitude in behandelingen en het goed kunnen hanteren van de therapeutische relatie.
Een verschil is dat de werkbegeleider de opleideling frequent ziet en letterlijk dicht bij de opleideling zit, en dat de supervisor op afstand begeleidt. Beide hebben net een iets andere verantwoordelijkheid waar het gaat om de patiëntenzorg, eventuele tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid en de terugkoppeling van de vorderingen naar de opleiding toe.

De sterke veranderingen in de GGz hebben afgelopen jaren effect gehad op de begeleidingsstructuur, en vragen soms nieuwe vaardigheden van werkbegeleiders en supervisoren.
In het kader BIG-opleidingen wordt daarnaast een grotere vaardigheid van opleiders verwacht ten aanzien van het competentiegericht opleiden.
 

Wat leer je?

 • oriëntatie op basisbegrippen supervisie, werkbegeleiding en intervisie
 • zicht krijgen op ontwikkelingen t.a.v. werkbegeleiden en supervisie
 • zicht krijgen op leerprocessen
 • visie ontwikkelen m.b.t. functie van werkbegeleiden en supervisie
 • leren benoemen van een veilige leercontext
 • opstellen leerdoelen en leercontract
 • leren bevorderen van een professionele attitude
 • leren hanteren van een therapeutische alliantie als effectieve methode
 • tijdig herkennen van improductieve en disfunctionele interacties
 • leren feedback te geven en te ontvangen als middel om improductieve interacties te doorbreken en relaties te repareren
 • inzicht verkrijgen in de relatie en relatieproblemen tussen supervisant en werkbegeleider/supervisor
 • inzicht verwerven in de veranderende rol van opleiders in competentiegerichte opleidingen
Onderwerpen op het gebied van supervisievaardigheden en/of didactiek
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
12
14
 ja
605
12
toetsing en evaluatie
Cedeo
CRKBO
Klinisch (neuro)psychologen, Gz-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters, die bezig zijn met begeleiden en superviseren van collega's in hun professionele activiteiten, al dan niet BIG-opleidingen.
Bestand 
template_B2069.docx17 KB
Hoofdniveau
SV nascholing didaktiek
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.