Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Blended cursus Dyslexie in het voortgezet onderwijs (ID nummer: 385650)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie254-11-2020 t/m 3-11-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 12,54-11-2020 t/m 3-11-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek12,54-11-2020 t/m 3-11-2023
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie254-11-2020 t/m 3-11-2023

Postacademische cursus lees- en spellingproblemen voor psychologen en pedagogen

In deze cursus staan diagnostiek en begeleiding van leerlingen met dyslexie en andere lees- en spellingproblemen in het voortgezet onderwijs centraal. Wat is de oorzaak van de groei van het aantal kinderen met problemen? Hoe kun je leerlingen adequaat signaleren? Veranderen de symptomen als leerlingen ouder worden? Hoe ziet de diagnostiek bij leerlingen in het VO eruit? Hoe toon je de hardnekkigheid van de problematiek aan? Wat zijn goede compenserende en dispenserende middelen? Hoe kan dyslexiebeleid worden vorm gegeven? En wat is de rol van de gedragsdeskundige in het VO? Dat zijn de thema’s in deze cursus. 

Na afloop van deze cursus:

 • na afloop van deze cursus beschik je over recente inzichten en praktische vaardigheden betreffende signalering, diagnostiek en begeleiding van leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs
 • Heb je zicht op symptomen van dyslexie in het VO, het criterium hardnekkigheid
 • Recente ontwikkelingen/inzichten en het Protocol Dyslexie VO (2013)
 • Voor- en nadelen kunnen benoemen van verschillende manieren van signaleren.
 • Inzicht in de leergeschiedenis en de overdracht van basis- naar voortgezet onderwijs
 •  
 • Na afloop van deze cursus kun je onderscheid maken tussen leerlingen met lees-en spellingsproblemen, leerlingen met een vermoeden van dyslexie en leerlingen met dyslexie
 • Kunnen beargumenteren van diagnostische dilemma’s
 • Inzicht in het criterium hardnekkigheid
 • Na afloop van deze cursus heb je praktische vaardigheden ontwikkeld voor diagnostiek en rapportage
 • Kennis van onderzoek naar dyslexie in het VO, domeinen en instrumenten
 • Inzicht in de rol van de leergeschiedenis en overdracht bao-VO
 • Kunnen opstellen van adequate rapportage
 • Inzicht in voor wie rapportage geschreven wordt en wie het mag inzien
 • Na afloop van deze cursus kun je de ondersteuning van leerlingen met dyslexie op een VO-school monitoren
 • Kennis en inzicht in begeleidingsprincipes, materialen en interventies in het VO
 • Kunnen beargumenteren welke compenserende, dispenserende middelen en ondersteunende technologie wanneer in te zetten is.
 •  
 • Na afloop van deze cursus heb je inzicht in de aanknopingspunten voor adequaat dyslexiebeleid inzicht in de rol van de dyslexiespecialist
 • Borging van het handelen in beleid
 • Beargumenteerde keuzes kunnen maken voor dyslexiebeleid

 

Voor uitgebreide info:

https://pao.nl/blended-cursus-dyslexie-in-het-voortgezet-onderwijs/

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
16
ja
965
25
toetsing en evaluatie
Pedagogen en psychologen met enkele jaren ervaring in diagnostiek en/of begeleiding van leerlingen met dyslexie in het VO. Voor de huiswerkopdracht moet je in je werksituatie een diagnostisch onderzoek kunnen uitvoeren of een aanzet tot dyslexiebeleid geven.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.