Opleidingen details Interactie-Academie VZW

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Individuele kwetsbaarheid in context (ID nummer: 385545)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1008-9-2020 t/m 7-9-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 648-9-2020 t/m 7-9-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek328-9-2020 t/m 7-9-2023
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie1008-9-2020 t/m 7-9-2023
K&J/OG opleiding - overige taken48-9-2020 t/m 7-9-2023

Aan het eind van de cursus

OLR

1.is de opgeleide in staat om werkbare systeemtheoretische hypothesen te formuleren ten dienste van complexe psychotherapeutische veranderingsprocessen bij cliënten. Hij/zij is ook in staat tot het bijstellen en wijzigen van hypothesen wanneer deze niet effectief blijken;

2. kan de opgeleide vanuit een systemisch perspectief en in onvoorspelbare, complexe en gespecialiseerde contexten, probleemsituaties in kaart brengen in functie van het psychotherapeutisch proces met cliënten en op basis daarvan keuzes maken voor het vervolgtraject;

3. heeft de opgeleide vaardigheden om complexe en gespecialiseerde psychotherapeutische systeemgesprekken te initiëren, uit te voeren en af te sluiten, en dit in een diversiteit aan gesprekssettings (individu, paar en gezin) en met respect voor de deontologische code;

4. kan de opgeleide in complexe, onvoorspelbare en gespecialiseerde contexten gefundeerde keuzes maken voor systemische methodische interventies en deze op transparante wijze inzetten ten dienste van het psychotherapeutisch proces. Hij/zij doet dit mede op basis van praktijkrelevant onderzoek;

5. ziet de opgeleide zichzelf als onderdeel van het therapeutisch systeem en is daarbij in staat om de invloed van zijn/haar werkcontext, positie, zijn/haar geschiedenis, sociaal-culturele achtergrond op het psychotherapeutisch proces met cliënten te signaleren en waar nodig interventies te plegen ten bate van dit proces;

6. maakt de opgeleide gedurende het psychotherapeutisch proces, in samenspraak met cliënten, verantwoorde evidence-based keuzes aangaande de gesprekssetting en de wisselingen daarin;

7. communiceert en rapporteert de opgeleide over alle fasen en facetten van het psychotherapeutisch proces op een heldere en begrijpbare wijze aan cliënten en professionals, zowel mondeling als schriftelijk. Hij/zij respecteert hierbij de deontologische code;

8. is de opgeleide in staat om eindverantwoordelijkheid te nemen in overleg en om samenwerkingsverbanden rondom cliënten te initiëren en/of hieraan aan deel te nemen vanuit een systemisch perspectief.

uitsluitend academici
Cursus
 Verbredend
14
18
ja
2.962,50
136
toetsing en evaluatie
1. een universitair masterdiploma hebben in de klinische psychologie, klinische orthopedagogie of geneeskunde (optie psychiatrie).
2. werkzaam zijn en minimaal 2 jaar ervaring hebben in de sector van de Geestelijke Gezondheidszorg;
3. in hun werk een psychotherapeutisch mandaat hebben voor minimaal 2 dagen in de week/ 10 cliënten en/of cliëntsystemen per week;
wat zij leren kunnen toepassen in een deontologisch autonoom en psychotherapeutisch kader;
4. bereid zijn werk te maken van de eigen wijze waarop zij met mensen omgaan, zowel in privé- als beroepsrelaties en bereid zijn te reflecteren op de eigen praktijk, achtergronden, werkcontexten en aannames en deze te delen met de andere groepsleden en de opleider;
5. wanneer gevraagd, een verklaring van directie of teamverantwoordelijke kunnen voorleggen, waaruit blijkt dat zij in hun besluit tot het volgen van een psychotherapieopleiding gesteund worden en het geleerde kunnen toepassen;
6. in staat zijn om aanwezigheid tijdens de opleidingsdagen te garanderen.
7. heeft de cursus Gezinnen en complexe problematiek succesvol afgerond en/of een opleiding afgerond van aantoonbaar gelijkwaardig niveau, resulterend in vergelijkbare leerresultaten.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:00 - 16:00
LocatieAntwerpen (BE) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 16:00
LocatieAntwerpen (BE) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 16:00
LocatieAntwerpen (BE) (Toon kaart)

Opleidingsinstituut, gespecialiseerd in de systeem- en communicatietheoretische benadering. Programma's voor psychotherapeuten, hulpverleners, kaderleden, managers, welzijnswerkers, orthopedagogen, psychologen enz. Ingebouwde klinische praktijk. Eigen tijdschrift, Systeemtheoretisch Bulletin. Onze opleiding Systeemtheoretische Psychotherapie is erkend door de NVRG.

 

 

Van Schoonbekestraat 33
2018
Antwerpen
0032/3.2370152
Selecteer een bestand aub.