Opleidingen details Interactie-Academie VZW

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Gezinnen en complexe problematiek (ID nummer: 385527)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie9024-9-2019 t/m 23-9-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 2024-9-2019 t/m 23-9-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek1024-9-2019 t/m 23-9-2022
K&J/OG opleiding - overige taken1524-9-2019 t/m 23-9-2022

OLR

1.heeft de opgeleide een houding ontwikkeld waarbij hij/zij in staat is kritisch te blijven reflecteren op de recente vakinhoudelijke ontwikkelingen en evidence-based praktijken in het werkveld, en op basis daarvan zijn/haar kennis van het systemische perspectief te actualiseren en herformuleren;

2.is de opgeleide in staat om werkbare systeemtheoretische hypothesen te formuleren ten dienste van complexe psychotherapeutische veranderingsprocessen bij cliënten. Hij/zij is ook in staat tot het bijstellen en wijzigen van hypothesen wanneer deze niet effectief blijken;

3. heeft de opgeleide vaardigheden om complexe en gespecialiseerde psychotherapeutische systeemgesprekken te initiëren, uit te voeren en af te sluiten, en dit in een diversiteit aan gesprekssettings (individu, paar en gezin) en met respect voor de deontologische code;

4. is de opgeleide in staat tot het creëren van een cultuur van feedback ten gunste van het optimaliseren van de effectiviteit van het psychotherapeutisch proces. Hij/zij kan psychotherapeutische doelen evalueren en bijstellen op basis van deze feedback;

5. kan de opgeleide in complexe, onvoorspelbare en gespecialiseerde contexten gefundeerde keuzes maken voor systemische methodische interventies en deze op transparante wijze inzetten ten dienste van het psychotherapeutisch proces. Hij/zij doet dit mede op basis van praktijkrelevant onderzoek;

6. ziet de opgeleide zichzelf als onderdeel van het therapeutisch systeem en is daarbij in staat om de invloed van zijn/haar werkcontext, positie, zijn/haar geschiedenis, sociaal-culturele achtergrond op het psychotherapeutisch proces met cliënten te signaleren en waar nodig interventies te plegen ten bate van dit proces;

7. hanteert de opgeleide een systemische basisattitude. Hij/zij is meervoudig partijdig, kan zich verplaatsen in verschillende mensen met verschillende standpunten en rekening houden met belangrijke afwezigen. Hij/zij is nieuwsgierig naar de leef- en betekeniswereld van cliënten en zijn/haar uitgangspunt is dat cliënten expert zijn over hun eigen leven;

8. communiceert en rapporteert de opgeleide over alle fasen en facetten van het psychotherapeutisch proces op een heldere en begrijpbare wijze aan cliënten en professionals, zowel mondeling als schriftelijk. Hij/zij respecteert hierbij de deontologische code;

9. is de opgeleide in staat om eindverantwoordelijkheid te nemen in overleg en om samenwerkingsverbanden rondom cliënten te initiëren en/of hieraan aan deel te nemen vanuit een systemisch perspectief.

uitsluitend academici
Cursus
 Verbredend
14
18
ja
2.962,50
126
toetsing en evaluatie
1. een universitair masterdiploma hebben in de klinische psychologie, klinische orthopedagogie of geneeskunde (optie psychiatrie).
2. werkzaam zijn en minimaal 2 jaar ervaring hebben in de sector van de Geestelijke Gezondheidszorg;
3. in hun werk een psychotherapeutisch mandaat hebben voor minimaal 2 dagen in de week/ 10 cliënten en/of cliëntsystemen per week;
wat zij leren kunnen toepassen in een deontologisch autonoom en psychotherapeutisch kader;
4. bereid zijn werk te maken van de eigen wijze waarop zij met mensen omgaan, zowel in privé- als beroepsrelaties en bereid zijn te reflecteren op de eigen praktijk, achtergronden, werkcontexten en aannames en deze te delen met de andere groepsleden en de opleider;
5. wanneer gevraagd, een verklaring van directie of teamverantwoordelijke kunnen voorleggen, waaruit blijkt dat zij in hun besluit tot het volgen van een psychotherapieopleiding gesteund worden en het geleerde kunnen toepassen;
6. in staat zijn om aanwezigheid tijdens de opleidingsdagen te garanderen.
7. heeft de cursus Systeemtheoretische benaderingen en concepten succesvol afgerond en/of een opleiding afgerond van aantoonbaar gelijkwaardig niveau, resulterend in vergelijkbare leerresultaten.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Supervisor OG-verlengingsdossier
Tijd9:00 - 16:00
LocatieAntwerpen (BE) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 16:00
LocatieAntwerpen (BE) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 16:00
LocatieAntwerpen (BE) (Toon kaart)

Opleidingsinstituut, gespecialiseerd in de systeem- en communicatietheoretische benadering. Programma's voor psychotherapeuten, hulpverleners, kaderleden, managers, welzijnswerkers, orthopedagogen, psychologen enz. Ingebouwde klinische praktijk. Eigen tijdschrift, Systeemtheoretisch Bulletin. Onze opleiding Systeemtheoretische Psychotherapie is erkend door de NVRG.

 

 

Van Schoonbekestraat 33
2018
Antwerpen
0032/3.2370152
Selecteer een bestand aub.