Opleidingen details Jeroen Bosch Ziekenhuis, Jeroen Bosch Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Laaggeletterdheid (ID nummer: 385355)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2215-1-2020 t/m 14-1-2021

Een op de negen Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven. Voor deze mensen zijn alledaagse handelingen zoals e-mailen, het lezen van een afsprakenbrief of het lezen van een bijsluiter bij een medicijn een hele opgave. Laaggeletterdheid beperkt zich niet alleen tot taal, vaak hebben deze mensen ook moeite met getallen en cijferreeksen. Onder ouderen komt laaggeletterdheid zelfs nog vaker voor: één op de vijf ouderen tussen de 55 en 65 jaar heeft moeite met lezen en schrijven.

Doelstelling
Als mProve ziekenhuizen gaan we onze communicatie zodanig inrichten dat het contact met patiënten en bezoekers die moeilijk(er) kunnen lezen en schrijven kunnen verbeteren. We delen kennis en ervaring en gaan gezamenlijk onze zorgverleners trainen en handvatten geven voor in de spreekkamer. Ook ontwikkelen we gezamenlijk middelen om de moeilijk begrijpelijke medische informatie toegankelijk te maken voor laaggeletterden.

Doelstelling is patiëntinformatie te ontwikkelen die bruikbaar is voor alle mProve ziekenhuizen. Hierbij ligt de nadruk op meer gebruik van beeldmateriaal. Dit kunnen filmpjes zijn, maar bijvoorbeeld ook afbeeldingen voor folders en website. Er is een voorstel voor het ontwikkelen van 5 beeldverhalen/instructievellen die zowel op papier als digitaal (bijvoorbeeld via het patiëntportaal) aangeboden worden.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
Diëtisten (NVD)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
Ergotherapeuten (EN)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(Meerdaagse) Nascholing
 
0
Tijd09:00 - 11:00
Locatie''''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Tijd15:30 - 17:30
Locatie''''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 11:00
Locatie''''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 11:00
Locatie''''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

Tijd14:00 - 16:00
Locatie''''s-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

De Jeroen Bosch Academie is het Leerhuis van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Wij leiden vanuit een patiëntgeoriënteerde visie op leren, hooggekwalificeerde zorgprofessionals op en stimuleren en faciliteren toegepast wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast biedt de Jeroen Bosch Academie professionele deskundigheidsbevordering en ontwikkelingstrajecten voor medewerkers en de mogelijkheden om kennis vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis te delen met partners en belanghebbenden in de regio. Daarmee ondersteunt de Jeroen Bosch Academie de maatschappelijke functie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
 

Henri Dunantstraat 1 5223 GZ 's-Hertogenbosch
5223 GZ
´s Hertogenbosch
Postbus 90153
5200 ME
´s Hertogenbosch
0735532000
Selecteer een bestand aub.