Opleidingen details MEI zakelijkebijeenkomsten

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

JZOJP & contractering MSZ (ID nummer: 385267)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2511-2-2020 t/m 10-2-2021

JZOJP & CONTRACTERING MSZ

Regiosamenwerking in de keten, congruentie, strategie 1e lijns diagnostiek, contract bij krimp, volume- en kostenbeheersing én dokters die zich inzetten voor JZOJP. Hoe doet u én contracteert u dit succesvol?

De conferentie ‘JZOJP & contractering MSZ’ gaat over de vraag hoe ziekenhuizen, dokters en zorgverzekeraars de transformatie maken naar de Juiste Zorg Op De Juiste Plek (JZOJP)  en welke uitdagingen zich dan voordoen in de contractering tussen ziekenhuizen en verzekeraars. Vanuit het perspectief van verzekeraars en de medisch specialisten als de ziekenhuizen komen actuele onderwerpen aanbod die een prominente plek innemen bij de transformatie naar JZOJP en de contractering daarvan, zoals regionale samenwerking in de keten, congruentie, strategie 1e lijns diagnostiek, contract bij krimp, volume- en kostenbeheersing en de inzet van dokters bij JZOJP.

De bijdragen van sprekers vanuit diverse disciplines, perspectieven en expertise bieden toegevoegde waarde hoe de transformatie naar JZOJP gemaakt kan worden en hoe dit succescol gecontracteerd kan worden. De doelgroep bestaat uit verschillende disciplines binnen ziekenhuizen, MSB’s en zorgverzekeraars. De combinatie van sprekers en doelgroep biedt, na elke presentatie,  interessante interactie onder leiding van de dagvoorzitter.

Leerdoelen na de conferentie hebben de deelnemers:

  • Kennis van en inzicht in de praktijkervaringen die Zilveren Kruis, Menzis, zorgaanbieders uit de 1e 2e en 3e lijn en andere stakeholders gezamenlijk hebben bij samenwerking aan regionale transformatie.
  • Kennis van de praktijkervaring van MC Haaglanden hoe deze verschillende verzekeraars in de contractering  congruent krijgt aan haar strategie om de transformatie naar JZOJP realiseren.
  • Kennis van hoe het Jeroen Bosch ziekenhuis succesvol heeft ingespeeld op het inkoopbeleid VGZ 2020 integrale diagnostiek en inzicht in de ontwikkeling van een toekomstgerichte strategie voor integrale diagnostiek
  • Kennis van de belangrijke kenmerken van het krimpcontract tussen Zuydeland en CZ
  • Kennis van de praktijkervaring van ZGT met de uitdagingen: de ontwikkeling van de volume- en kostenbeheersing bij de stijgende zorgvraag, JZOJP & financiële doelstellingen hoofdlijnenakkoord en ambities dokters. En contractering daarvan.
  • Kennis van en inzicht in hoe dokters zich inzetten voor JZOJP en welke inhoudelijke en financiële hindernissen, hoe overwonnen kunnen worden.
(Meerdaags) Congres
465
Iedereen die zich aanmeldt wordt geattendeerd op de 25 % linkedin kortingsregeling
Tijd09:00 - 17:00
LocatieBreukelen (NL) (Toon kaart)

Organisator van studiedagen die zowel voor bestuurders, financieel managers al voor medisch specialisten zijn bestemd
Cannenburg
1081 HA
Amsterdam
06-14512448
Selecteer een bestand aub.