Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon (ID nummer: 385182)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie2431-3-2020 t/m 30-3-2023
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie920-4-2020 t/m 19-4-2023
K&J/OG opleiding - overige taken2420-4-2020 t/m 19-4-2023

Hoe breng je de visie op de ouder-kindrelatie van Infant Mental Health (IMH) binnen in je team? Leer in deze cursus welke instrumenten en voorbeelden je kunt inzetten om je collega’s te interesseren en motiveren voor deze benadering en de bijbehorende interventies. Deze module is onderdeel van de opleidingstrajecten IMH-generalist en IMH-specialist.

Als bevlogen professional bij de zorg voor de allerjongsten en hun ouder(s) ben je erg gemotiveerd om de IMH-visie binnen jouw team in te brengen. Je staat te popelen om aandacht en oog te hebben voor de ouder-kindrelatie in context. Hoe doe je dat? Weet je waar je gaat beginnen? Hoe motiveer je jouw collega’s tot het bekijken van opgenomen fragmenten? Hoe breng je in teamoverleg in dat je met jouw collega’s via port-of-entry een gezin wil benaderen? En hoe krijg je de handen op elkaar voor de inzet van bepaalde interventies? Hoe voorkom je dat je een roepende in de woestijn wordt? De praktijk laat zien dat je hier tijd en geduld voor nodig hebt. En dat je instrumenten en voorbeelden nodig hebt van andere professionals als opsteker. In deze module gaan we in op de rol van de IMH-professional binnen verschillende organisaties. We staan stil bij de wijze waarop kennis over de IMH-visie geïntegreerd kan worden binnen de werksetting, alsook binnen jezelf als professional.

Wat leer je?

Na afloop van deze module:

  • heb je inzicht in hoe je de IMH-visie (de zorg voor de allerjongsten en hun (aanstaande) ouders) kunt integreren in jouw werk. Daartoe heb je tijdens de cursus gewerkt met de inzet van het instrument videofragmenten en de inzet van interventies gericht op (aanstaand) ouder-kindrelatie binnen de werksituatie
  • ben je vaardig in het met je team bespreken van en handelen met de port-of-entry binnen het gezin
  • ben je vertrouwd met de IMH-visie
  • ken je zowel de krachten, valkuilen en uitdagingen van IMH, en ben je je bewust van de invloed die de visie op jezelf en anderen kan hebben
  • heb je de juiste tools in handen en het zelfvertrouwen om de IMH-visie te integreren in jouw werksituatie
  • ben je in staat ideeën te vormen voor implementatie en innovatie van bijvoorbeeld programma’s, werkgroepen en verbeterplannen

In termen van kennis:

  • ben je vertrouwd met de theorieën en kun je deze gedegen uitdragen, in de vorm van een pitch, presentatie of door het maken van een programma

In termen van vaardigheden:

  • ben je in staat te reflecteren en te mentaliseren over jezelf in jouw professionele rol, alsmede te mentaliseren over de context
  • ben je je bewust van voordelen, nadelen en valkuilen die de vergaarde kennis met zich mee kan brengen
  • weet je hier adequaat mee om te gaan en kun je de parallel leggen tussen de motherhood constellation in een therapeutische en een professionele context
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG)KNMG-GAIA
JeugdverpleegkundeVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3 4 5
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
14
16
ja
1.095
24
toetsing en evaluatie
Doelgroep IMH-generalist/ consulent
Alle disciplines zonder GGZ -behandelverantwoordelijkheid: Jeugdverpleegkundige, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, Maatschappelijk Werker, Neonatoloog, Consultatiebureau arts, huisarts, verloskundige, , Gynaecoloog, Kinderarts, Arts Jeugdgezondheidszorg, vak therapeut, Logopedist, Kinderfysiotherapeut, Toegepast psycholoog, Orthopedagoog/Basispsycholoog bij voorbeeld werkzaam in wijkteam of kinderopvang, Gezinswerker werkzaam in buurt- en wijkteam of bureau Jeugd zorg, Veilig Thuis, Gezinsbegeleider Raad voor Kindermishandeling, Wijkverpleegkundige, Geestelijk verzorger en andere vergelijkbare professionals zonder GGZ- behandelverantwoordelijkheid.

Doelgroep IMH-specialist
Alle disciplines met GGZ-behandelverantwoordelijkheid: (BIG- en NIP- of NVO- geregistreerde): GZ-psycholoog, Kind- en Jeugd psycholoog NIP, Klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychoanalyticus, Orthopedagoog-Generalist NVO, (Kind & Jeugd) psychiater, en andere vergelijkbare professionals met GGZ- behandelverantwoordelijkheid.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.