Opleidingen details Psydi Scholingen
Behandeling van eetstoornissen (ID nummer: 385097)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Diëtisten - Scholing4318-3-2020 t/m 18-3-2024
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cursusinformatie
De totale cursus bestaat uit 4 cursusdagen.
In de cursus zullen alle eetstoornissen aan bod komen (zowel anorexia en boulimia nervosa als ook binge eating disorder). De cursist leert theorie en vaardigheden en zal het geleerde in praktijk brengen door een casusbeschrijving van een patiënt te maken.

Competenties
Na actieve deelname aan de cursus beschikt de cursist over:
- de kennis van de verschillende vormen van eetstoornissen en vaardigheid in het diagnosticeren
- ervan;
- de kennis over de juiste gesprekshouding en de vaardigheid deze toe te kunnen passen;
- de kennis en vaardigheid om een behandelplan op te zetten en uit te voeren. Denk hierbij aan
- berekening van de voeding met oog voor mogelijke problemen als bijvoorbeeld refeeding,
- beoordeling van de groeicurves bij jongeren;
- de kennis over mogelijke psychiatrische comorbiditeit;
- de kennis om disfunctionele gedachten over voeding, gewicht en zelfeffectiviteit bij de patiënt
- te herkennen;
- de vaardigheid om functie en betekenis van het disfunctionele gedrag van de patiënt te
- herkennen en dit te bespreken;
- de vaardigheid om zelf intervisie te doen met collega’s;
- kennismaking met de behandeling van andere behandeldisciplines zoals psychologen en
- psychomotore therapeuten

 

Cursus
 NVD - Diëtisten
Behandeling van eetstoornissen’ voor diëtisten

Eetstoornissen zijn psychiatrische aandoeningen. De behandeling is dan ook in belangrijke mate gestoeld op psychologische interventies. In de meeste gevallen wordt een multidisciplinair team ingezet, waarin ook een belangrijke plaats is weggelegd voor de diëtist. Deze dient op de hoogte te zijn van de specifieke problematiek die te maken heeft met de behandeling van eetstoornispatiënten.

De VIE stelt zich tot doel om diëtisten die (van plan zijn om te) werken met eetstoornispatiënten de kennis en kunde hiertoe aan te reiken. Een diëtist met meer kennis van zaken zal beter kunnen functioneren in een multi-disciplinair behandelteam. Ook voor diëtisten die in de eerste lijn werken met eetstoornispatiënten is deze cursus waardevol.
Bestand  
ES - Cursusdag 1 - versie 2020.pdf22-12-2019 15:05214 KB
ES - Cursusdag 2 - versie 2020.pdf22-12-2019 15:06317 KB
ES - Cursusdag 3 - versie 2020.pdf22-12-2019 15:06246 KB
ES - Cursusdag 4 - versie 2020.pdf22-12-2019 15:06219 KB
Drs. O. Easton
Arts, zeer veel ervaring opgedaan in eetstoorniscentra
Dr. I. Elzakkers of Dr. J. van Trier
Psychiater, Altrecht / psychiater Antonius Ziekenhuis Utrecht, beide zeer ruime ervaring in behandeling van eetstoornissen
Drs. M. Geerets
Psycholoog/gedragstherapeut te Utrecht, specialist eetstoornisbehandeling
Mw. S. Peeters
Diëtist, zelfstandig gevestigd
Mw. M. Reuver
Diëtist, Centrum voor Eetstoornissen de Ursula te Leidschendam
Mw. E. Schoemaker
PMT therapeut, Centrum voor Eetstoornissen de Ursula te Leidschendam
Mw. A.R van Veen, dietist Arkin, CBT-E behandelaar
Mw. L. Hover dietist, Academisch Ziekenhuis Maastricht, afdeling eetstoornissen
Met medewerking van simulatiepatiënten/ervaringsdeskundigen
26
18,5
995
4 dagen inclusief lunch, koffie en thee
 Ik verklaar dat de cursus voldoet aan de CGR-normen (Code Geneesmiddelen Reclame), de Code Medische hulpmiddelen (GMH), de Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, het sponsorbeleid van de betreffende beroepsvereniging(-en) en dat de financiering van de cursus geen (schijn van) belangen verstrengeling kent
Tijd9:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenextra cursus wegens verplaatsing ivm Covid 19

Tijd9:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Psydi Scholingen richt zich op bij- en nascholingen van professionals in de gezondheidszorg

Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET
Utrecht
06-29025921