Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus cognitieve gedragstherapie volwasenen en ouderen (ID nummer: 384998)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Basiscursus - contacturen1004-3-2020 t/m 3-3-2023

In deze, volgens de richtlijnen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) opgezette, basiscursus maakt de cursist op zowel theoretisch als praktisch niveau kennis met de denk- en werkwijze welke wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie.

Deze basiscursus bestaat uit een inleidend deel en een verdiepingsdeel. In het inleidende deel maken cursisten (nader) kennis met de cognitieve gedragstherapie en komen vooral de geschiedenis van de cognitieve gedragstherapie, inleiding in de leerprincipes en inleiding in het gedragstherapeutisch proces aan de orde. In het verdiepingsdeel ligt de nadruk op verdieping in de leerprincipes en het gedragstherapeutische proces en op de cognitief gedragstherapeutisch interventies en technieken.

Rode draad van deze basiscursus wordt gevormd door het gedragstherapeutisch proces, dit wordt behandeld vanuit een gedragstherapeutisch en geïntegreerd cognitief-gedragstherapeutisch perspectief. In het inleidend deel komen de fases van het gedragstherapeutisch proces aan de orde en ligt de nadruk op het vertalen van de leerprincipes en andere theoretische concepten naar de praktijk, d.w.z. de doorvertaling daarvan in de gedragsanalyses en het behandelplan. De vaardigheden die in het inleidend deel worden behandeld en getraind, zoals het opzetten van de holistische theorie en het maken van functie- en betekenisanalyses, staan vooral in dienst van het opstellen van een verantwoord behandelplan. In het verdiepingsdeel ligt de nadruk op het toepassen van cognitief-gedragstherapeutische, cognitieve en protocollaire behandelingen bij angststoornissen, stemmingsstoornissen en eetstoornissen. De vaardigheden die in het verdiepingsdeel worden behandeld en geoefend, zoals het uitvoeren van specifieke interventies, staan in dienst van het verantwoord uitvoeren van het behandelplan.

Deze basiscursus is toegespitst op de diagnostiek en behandeling van ‘As-I problematiek’ bij volwassenen, maar omdat een aanzienlijk deel van de cursus betrekking heeft op algemene principes en technieken, kan een groot deel van het geleerde evenzeer worden toegepast op kinderen, jeugdigen en ouderen.

Na afloop van deze cursus

  • heb je inzicht en basisvaardigheden in de cognitief-gedragstherapeutische denk- en werkwijze
  • kun je het cognitief gedragstherapeutisch proces toepassen
  • kun je leermodellen toepassen in de praktijk
  • kun je holistische theorieën, functieanalyses, betekenisanalyses, behandelplannen en interventiestrategieën ontwerpen
  • kun je op grond van beschrijvende en verklarende diagnostiek vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt
  • kun je op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten
  • kun je vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is
  • heb je inzicht en vaardigheid in de symptomen, (beschrijvende en verklarende) diagnostiek, differentiaal diagnostiek, indicatiestelling en zowel cognitief-gedragstherapeutische als protocollaire behandeling van angst- en stemmingsstoornissen
  • kun je een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken
  • kun je zelfstandig (basale) cognitieve gedragstherapie uitvoeren onder supervisie

Voor uitgebreide informatie:https://pao.nl/blended-basiscursus-cognitieve-gedragstherapie-volwassenen-en-ouderen/

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
14
 ja
2850
105
toetsing en evaluatie
CRKBO
Universitair opgeleide psychologen, pedagogen, artsen. Je bent bekend de classificaties van angst- en stemmingsstoornissen volgens de DSM.
Voor deelname aan de basiscursus is het van belang dat je tijdens de cursus praktisch kunt oefenen met de vaardigheden die je in de cursus leert. Dat kan via een baan maar ook een stage- of werkervaringsplaats.
Hoofdniveau
CGt Basiscursus volledig
Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.