Opleidingen details Onderwijscentrum UMC Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Teach the Teachers II - competentiegericht opleiden (ID nummer: 384971)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 21227-1-2020 t/m 26-1-2021

Competentiegericht opleiden: begeleiden en beoordelen van de individuele aios
Doelgroep en ingangseis:
(plv) Opleiders die Teach the Teachers IA-basismodule en Teach the Teachers IB-vervolgmodule, dan wel de voormalige tweedaagse training Train de Trainers I hebben gevolgd.

Duur van de training:
Twee aaneengesloten dagen

Programma:

Stimuleren van actief leren en sturen van de eigen ontwikkeling van de aios
Verkrijgen en aggregeren van input uit de opleidingsgroep
Begeleiden van AIOS in moeilijkheden
Beoordelen van (competentie-) ontwikkeling van de aios; het voortgangsgesprek met de opleider
 

 

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand 
Programma TtT II.doc43 KB
780
Inschrijving via inschrijfformulier op website.
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2DatumTijd
TtTII603-12-202009:00 - 17:00
TtTII604-12-202009:00 - 17:00

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2DatumTijd
TtTII612-05-202009:00 - 17:00
TtTII613-05-202009:00 - 17:00

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2DatumTijd
TtTII612-02-202009:00 - 17:00
TtTII613-02-202009:00 - 17:00

Het UMC Utrecht biedt voor opleiders en plaatsvervangend opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht 3 Train de Trainers (“TdeT”) trainingen à twee dagen aan (“Utrechtse Leergang”). Deze trainingen volgen de inhoud van het document Naar een Raamplan en scholing voor opleiders medische vervolgopleidingen (Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 2005, vol.24, 72-77).

De Utrechtse Leergang is ontwikkeld in verband met de verplichte didactische scholing voor de opleidingsgroepen na het kaderbesluit van de MSRC in 2006. Bij toekenning van de opleidingen en visitaties speelt deelname aan deze cursussen een belangrijke rol.

De trainingsmodules I en II zijn al een of meerdere keren gegeven, de derde module is in ontwikkeling. Het zijn intensieve programma’s waarbij een groot deel gewijd ís aan het daadwerkelijk oefenen. De bedoeling is om de sessies zoveel als mogelijk interactief te laten zijn en om in een veilige en plezierige leeromgeving op didactisch gebied veel van elkaar te leren. Daardoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de ervaring van zowel de deelnemers als van de begeleiders van de training.

In TdeT I geven de trainers inzicht in de leerprocessen bij volwassenen op de gebieden van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Ook het creëren van een veilige en plezierige leeromgeving als een belangrijke voorwaarde is voor het geven van goed onderwijs en het geven én ontvangen van feedback krijgt de aandacht.

TdeT II staat in het teken van de grote lijn van de individuele professionele en persoonlijke ontwikkeling van de AIOS en de rol van de opleider daarbij, met aandacht voor de ontwikkeling van beroepsgerichte competenties en de beoordeling daarvan.

TdeT I moet als eerste worden gevolgd, de overige twee trainingen kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden.

Eén trainingsmodule bestaat uit twee dagen van 09.00 tot 17.00 uur. Voorafgaand aan de training wordt het programma met opdrachten opgestuurd.

TdeT I
Don. en Vrij. 20 en 21 sept. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist
Don. en Vrij. 8 en 9 nov. 2007 in Chalet Helenaheuvel, Doorn

TdeT II
Don. en Vrij. 13 en 14 dec. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist


Voor de opleiders en plaatsvervangende opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht zijn er vooralsnog geen kosten aan verbonden.

Universiteitsweg 98
3584 CG
Utrecht
Postbus 85500
3508 GA
Utrecht
088 755 34 51
Selecteer een bestand aub.