Opleidingen details LOCK

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Words & Pictures (ID nummer: 384955)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie69-1-2020 t/m 8-1-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 1,59-1-2020 t/m 8-1-2023
K&J/OG opleiding - overige taken1,59-1-2020 t/m 8-1-2023

Sommige kinderen maken ingrijpende levensgebeurtenissen mee; mishandeling, misbruik, huiselijk geweld of ernstige ziekte van een ouder. Er kan sprake zijn van uithuisplaatsing, korte of lange tijd wonen bij een pleeggezin, een opname of detentie van een ouder of scheiding. Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat met hen over ingrijpende gebeurtenissen wordt gesproken. Vaak krijgen kinderen  weinig of geen informatie over deze belangrijke gebeurtenissen in hun leven. Of ze kijgen informatie op een moment of een manier die maakt dat ze het niet goed kunnen verwerken. Of ze horen van verschillende volwassenen verschillende verhalen. Kinderen kunnen hierdoor klachten ontwikkelen die voorkomen hadden kunnen worden.

Inhoud van de training

Susie Essex ontwikkelde met haar collega's de interventie 'Words & Pictures', om in woord en beeld informatie te kunnen geven over de gebeurtenissen. deze methode biedt ondersteuning aan kinderen om hen belangrijke gebeurtenissen te helpen begrijpen. Aan de hand van vier vragen maken ouders samen met de hulpverlener een aantal tekeningen met tekst. Hierdoor vormt zich een verhaal. Als alle betrokken volwassenen het hiermee eens zijn, kunnen de hulpverlener en de ouders het samen met de kinderen gaan bespreken. Juist ook als ouders van mening verschillen kan het inzetten van  'Words & Pictures' een goede interventie zijn.

Tijdens deze eendaagse training komen de stappen van het maken van een 'verhaal in woord en beeld' aan bod. De trainer geeft het theoretisch kader en bespreekt ervaringen uit de praktijk. Er wordt geoefend en naderhand kunnen deelnemers zelf met de interventie aan de slag.

academici en HBO-ers
Cursus
 Verbredend
6
12
ja
€ 295,-
6
Geen toetsing, wel evaluatie
minimaal HBO niveau
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 16:30
Locatie

Tijd09:30 - 16:30
Locatie

Tijd09:30 - 16:30
Locatie
Opmerkingenopen aanbod

Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling is een samenwerkingsverband van Kinder- en Jeugdtraumacentrum Haarlem en Fier Fryslan Leeuwwarden en de Vrije Universiteit FPP, afdeling Ontwikkelingspedagogiek

Middenduinerweg 44
2071 AN
Santpoort Noord
06 20823449
Selecteer een bestand aub.