Opleidingen details Aequo

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN IN DE MEDISCH CONTEXT (ID nummer: 384440)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 33023-1-2020 t/m 22-1-2021

LEERDOELEN EFFECTIEF LEIDINGGEVEN IN DE MEDISCH CONTEXT

Na de leergang beschikt de arts over basis aan inzichten en vaardigheden die hem als leidinggevende in staat stellen adequaat managementsituaties aan te pakken.

Inhoudelijke doelen:

1. Ontwikkelen van een persoonlijke stijl van leidinggeven.

De leergang heeft tot doel de deelnemer handvatten te geven voor het effectief invloed uitoefenen op zijn omgeving en het verbreden van zijn vaardighedenpalet.

Subdoelen:
- De deelnemer heeft inzicht in zijn sterke en zwakke kanten van de manier van communiceren. (Stijlen van beïnvloeden)
- De deelnemer heeft zijn palet aan vaardigheden op het gebied van communiceren en beïnvloeden verbreed. (Oefenen stijlen van beïnvloeden)
- De deelnemer heeft het inzicht dat hij zijn stijl van leidinggeven dient aan te passen aan het ontwikkelingsniveau van de medewerker en kan hierop aansluiten. (Situationeel leidinggeven)
- De deelnemer heeft zijn inzicht in zijn persoonlijke kernkwaliteiten en ontwikkelpunten vergroot. (Kernkwadrant)
- De deelnemer heeft het kernkwadrant leren toepassen op andere personen. (Oefenen maken van kernkwadrant)
- De deelnemer heeft geleerd anderen te coachen. (Coaching)
- De deelnemer heeft inzicht gekregen in de verschillende fasen van teamontwikkeling en hoe hij hierbij dient te handelen. (Teamcoaching)

2.Veranderkunde
- De leergang heeft tot doel de deelnemer handvatten te geven om gewenste veranderingen binnen de afdelingin gang te zetten.

- De leergang heeft tot doel de deelnemer handvatten aan te reiken voor zijn persoonlijke effectiviteit in de politieke arena van een universiteit.

 

Subdoelen:
- De deelnemer heeft inzicht in de emotionele wetmatigheden bij veranderingen. (Kübler-Ross)
- De deelnemer kan verschillende benaderingen van veranderen onderscheiden aan de hand van het Kleurdrukdenken van De Caluwé. (Kleurdrukdenken)
- De deelnemer heeft inzicht in zijn eigen voorkeurskleur. (Kleurdrukdenken)
- Subdoelen:
- De deelnemer is in staat om in een politieke omgeving de actoren met daarbij behorende belangen in kaart brengen met behulp van een actoranalyse.
- De deelnemer heeft zijn tactisch inzicht en palet van handelen verbreed in situaties met verschillende belangen en heeft geleerd een strategie te bepalen.
- Het verbreden van de onderhandelingsvaardigheden.

Algemeen
- De deelnemer heeft leren reflecteren op eigen handelen bij managementsituaties.

(Meerdaagse) Nascholing
1950
Tijd09:00 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Aequo is een bureau dat zich richt op de gezondheidszorg in brede zin. Er is binnen het bureau jarenlange ervaring in het trainen en coachen van artsen en specialisten, met name in academische ziekenhuizen.

Stadionplein 37-1
1076 HC
Amsterdam
0620489534
Selecteer een bestand aub.