Opleidingen details Lemion bv

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Supervisie geven over klachtgerelateerde zaken 2020 (ID nummer: 384386)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCt- Nascholing op het gebied van supervisievaardigheden en/of didaktiek1423-3-2020 t/m 22-3-2021

Geconfronteerd worden met een (tucht)klacht is voor iedere therapeut een grote stressor. Het moeten doorlopen van een (tucht)klachtprocedure maakt het meestal nog veel erger. Niet zelden leidt dit tot ernstige (psychische) klachten bij de professional en soms zelfs tot definitief stoppen met de uitoefening van het vak.

De ervaring leert dat veel (cognitief gedrags)therapeuten totaal niet zijn voorbereid op de confrontatie met (tucht)klachten. Het overvalt ze, ze weten niet wat hen te wachten staat, ze weten niet wat ze moeten doen en ze kunnen de gevolgen ervan niet overzien of verwerken. Dit is tenminste voor een gedeelte te wijten aan te weinig aandacht voor dit onderwerp in opleiding, inter- en supervisie.

Deze cursus wil voor een deel compenseren voor dit tekort.

Cognitief gedragstherapeuten die tijdens supervisie, maar ook tijdens intervisie, aandacht willen besteden aan het wat en hoe van tuchtrecht en aan het voorkomen en/of begeleiden van (tucht)klachten, zullen in de eerste plaats zelf goed op de hoogte moeten zijn. Wie kan wanneer, waarover klagen? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen interne/externe klachtenprocedures, geschillen en tuchtzaken? Hoe loopt het proces, zowel juridisch als emotioneel? En hoe is een klacht te voorkómen? Last but not least; hoe begeleid je als supervisor collega’s en supervisanten die ermee te maken krijgen? Vervolgens worden didactische handvatten aangereikt om deze kennis en vaardigheden over te kunnen dragen.

Doelen:

Kennis over (tucht)klachten, geschillen en klachtenprocedures

Vaardig zijn in het (h)erkennen en constructief verhelpen van waarschuwingssignalen die tot een (tucht)klacht kunnen leiden.

In supervisie (en in intervisie) kunnen overdragen van ad1 en ad2

Kunnen begeleiden van supervisanten (en collega’s) die te maken krijgen met een klacht of tuchtzaak

Onderwerpen op het gebied van supervisievaardigheden en/of didactiek
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
15
30
ja
725
14
Geen toetsing, wel evaluatie
geen
Hoofdniveau
SV nascholing didaktiek
Tijd18:00 - 22:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd18:30 - 22:30
Locatie

Lemion® is als zelfstandige congresorganisatie voortgekomen uit Benecke, medische educatie en communicatie te Amsterdam.
Onder de Lemion® vlag presenteren Ludwig Benecke en Marije Wiegerinck een steeds weer nieuw en veelkleurig palet van postacademische bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg. Samen met een toegewijd team van medewerkers staan zij garant voor het brede educatieportfolio waarop ‘de beste inhoud uit het vak’, ‘altijd geaccrediteerd’ en ‘perfect georganiseerd’ van toepassing zijn.
Lemion® staat voor kennis van de zorg, ervaring, vernieuwing en slagkracht.
En voor een hoge mate van betrokkenheid!

MediArena 13
1114 BC
AMSTERDAM-DUIVENDRECHT
0622655941
Selecteer een bestand aub.